Výběr z vysílání: suprememastertv.com/cs1/                             

Veškeré pořady jsou s CZ-SK titulky.

 

Mezi Mistryní a žáky – Přednášky Nejvyšší Mistryně Ching Hai

www.SupremeMasterTV.com/cs1/program/BMD

 

Proroctví Zlatého věku – Vícedílný seriál o pradávných předpovědích o naší planetě

www.SupremeMasterTV.com/cs1/program/AP

 

Mimořádné – Zážitky z meditací, výňatky z přednášek, vědecké zprávy…

https://suprememastertv.com/cs1/search/?q=&type=ADS&category=&date1=all&date2=&sort=lastest&subtitle=all

 

Duchovni_Mistri_CZ_200x70-350DPI_nahled.jpg  (264 Kb)

Duchovni_Mistri_CZ_200x70-350DPI_TISK.tif  (805 Mb)

 
  Posledně přidaná videa: 30 (druhé v pořadí), 367-373, 572, 922
          Domů           Meditacia Quan Yin v náboženstve Celosvětová meditace, na podporu zvířecích přátel a k záchraně světa      
Pořadi Náhled Název Díl Popis Skupina Vysíláno Natočeno Téma
19 „Jít cestou lásky“, představení Nejvyšší Mistryně Ching Hai (veganka). 1 Nejvyšší Mistryně Ching Hai (veganka) je současně žijící plně osvícená bytost, světově uznávaná duchovní učitelka, humanistka a umělkyně.
Po celém světě zasvěcuje upřímné lidi do Metody Quan Yin (meditace o Vnitřním Světle a Vnitřním Zvuku).
Opakovaně přichází na naši planetu pomoci lidské rase v jejím rozvoji. Nyní přišla dokonat Své dílo a pozvednout lidstvo na novou úroveň bytí.
Mimořádné 2023-07-16 2023-07-16 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, strava, Nebe, víra, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
30 Nejmocnější denní modlitba 1 Nejmocnější každodenní modlitba
„Pokorně uctíváme, chválíme, děkujeme, posloucháme a milujeme BOHA VŠEMOHOUCÍHO, NEJVYŠŠÍHO, NEJVĚTŠÍHO za Veganský svět, Světový mír a Osvobození naší duše.
Děkujeme, milujeme a chválíme JEDINÉHO BOŽÍHO SYNA, který je VRCHOLNÝM MISTREM, za naši spásu.
Řídíme se učením všech Svatých a Mudrců, děkujeme, milujeme a chválíme Je, kteří jsou PŘEDSTAVITELÉ BOHA, za naše duchovní povznesení.“
Mimořádné 2023-12-18 2023-12-18 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, Nebe, víra, lidé, MIMOŘÁDNÉ
295 Eliška z CZ – Zázraky po zasvěcení 1z1 Změna života po zasvěcení do Metody Quan Yin. /Namluveno v češtině./ Mimořádné 2023-04-25 2023-04-25 Mistři, lidé, meditace
300 Prosba Nejvyšší Mistryně Ching Hai za svět veganů, svět míru 1 NEBESKÉ POSELSTVÍ PŘICHÁZEJÍCÍ KATASTROFY.
VAROVÁNÍ PRO CELÉ LIDSTVO.
Mezi listopadem 2027 až listopadem 2031 má být vyhlazeno 72 % obyvatelstva planety.
Odhalení tajemství, jak má být tento proces uskutečněn a jak se mu můžeme vyhnout.
POVINNÉ 2023-04-16 2023-04-16 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, strava, Nebe, peklo, karma, planeta, COVID, lidé, MIMOŘÁDNÉ
321 Proroctví anglické věštkyně Matky Shiptonové 253 Vize, jak budou probíhat změny na Zemi a likvidace lidské rasy.
4. prosince 2022 se Mistryně snažila osvobodit 7,2 miliard duší které i když mají zatím lidské tělo, byly v pekle. Dala jim poslední šanci činit pokání během tří měsíců. Do 4. března 2023 však činily pokání pouze 2 miliony lidí, a tak byly zachráněny. Téměř všechny duše ze 7,2 miliard lidí byly znovu zavlečeny zpět do pekla.
/Pokračuje videem 322./
Starodávná proroctví o naší planet 2023-07-02 2023-07-02 DŮLEŽITÉ, Mistři, peklo, karma, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
336 Sdílení pohledu na budoucnost Země 1z2 Popis přechodu planety a lidstva do Nového formátu existence.
Protože většina lidí se dobrovolně nerozhodne přejít na veganství a není spravedlivé, aby vnímající bytosti trpěly, zatímco lidé se nezmění, veganství bude vynuceno Božskou vůlí Stvořitele v rámci změny formátu.
/Pokračování ve videu 337./
Mimořádné 2023-08-10 2023-08-10 DŮLEŽITÉ, strava, Nebe, peklo, karma, planeta, mimozemšťané, lidé, MIMOŘÁDNÉ
337 Sdílení pohledu na budoucnost Země - revize života 2z2 Pokračování popisu přechodu planety a lidstva do Nového formátu existence. Každému jednotlivci bude umožněna „revize života“, aby mu byla dána poslední příležitost na odčinění prostřednictvím upřímného pokání před koncem cyklu a změnou formátu.
/Pokračování z videa 336./
Mimořádné 2023-10-02 2023-10-02 DŮLEŽITÉ, Nebe, peklo, lidé, MIMOŘÁDNÉ
565 Nela z CZ - Čekání na Mistryni 1 Přechod od ateismu k duchovnímu životu a jeho výhody. /Namluveno v češtině. Pokračuje videem 566./ Mimořádné 2023-05-09 2023-05-09 Mistři, meditace, lidé, MIMOŘÁDNÉ
574 Důležitá zpráva od Matky Země 1 Pokud se lidstvo nesjednotí a do června 2024 nezačne jednat, za dva roky zůstane pouze 30 % Země. Mimořádné 2023-12-30 2023-11-07 DŮLEŽITÉ, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
0 Pandemie z pohledu Nebe
aneb
Konec COVIDU bez TEČKY
1 Pandemie z pohledu Nebe aneb Konec COVIDU bez TEČKY
Zřejmě nejdůležitější video současnosti. (2021)
Důrazně doporučujeme nastudovat čas 20–22 min.

Hodina informací, která vám ušetří mnoho utrpení.
Důležité 2021-12-24 2021-12-24 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, strava, Nebe, peklo, karma, víra, planeta, COVID, lidé, MIMOŘÁDNÉ
1 NALÉHAVÁ výzva Nejvyšší Mistryně Ching Hai Modlitba za veganský svět. 1 Časy společných modliteb a meditací za záchranu světa. Každý den 14:00-15:00 zimního času, 15:00-16:00 letního času. (21:00 Taiwanského času), až do plně veganského světa!
(video 4 minuty, CZ-SK titulky jsou modré v pravém sloupci)
(Výsledky meditace video 514)
Důležité 2020-02-06 2020-02-06 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, strava, planeta
2 NALÉHAVÁ výzva Nejvyšší Mistryně Ching Hai k záchraně světa a k modlitbě na podporu zvířat 1 Celé video. Planeta je v naprosté krizi. Co nás čeká, pokud lidé neprojeví svou přirozenou lásku a soucit a nepřejdou na rostlinnou stravu. (CZ-SK titulky jsou modré v pravém sloupci) Důležité 2020-02-06 2020-02-06 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, strava, planeta, karma
3 NALÉHAVÁ výzva Nejvyšší Mistryně Ching Hai ke všem obchodníkům s masem a majitelům chovů hospodářských zvířat 1 Za co bude peklo po smrti soudit pracovníky v živočišném průmyslu. (Maso, ryby, mléko, vejce, kůže, výzkumy, kosmetika, lékařství…) DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NASTUDOVAT. (CZ-SK titulky modré v pravém /úvod/, později levém sloupci) Důležité 2020-02-25 2020-02-25 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, peklo, karma
4 NALÉHAVÁ výzva Nejvyšší Mistryně Ching Hai ke všem náboženským a duchovním vůdcům 1 Žádný z plně osvícených Mistrů nikdy nejedl maso. (CZ-SK titulky modré v levém sloupci) Důležité 2020-03-05 2020-03-05 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, strava, Nebe, peklo, karma, víra
5 NALÉHAVÁ výzva Nejvyšší Mistryně Ching Hai ke všem vedoucím představitelům a vládám na celém světě 1 Ukončete utrpení zvířat a lidí. Nastolte mír. Zaveďte veganský zákon. (CZ-SK titulky modré v pravém /úvod/, později levém sloupci) Důležité 2020-03-29 2020-03-29 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, víra, planeta
6 Smrtelné epidemie / pandemie spojené s jedením zvířat 1 Kde se berou epidemie a pandemie. (CZ-SK titulky jsou modré v pravém sloupci) Důležité 2020-04-22 2020-04-22 DŮLEŽITÉ, strava, COVID
7 Pokud všichni nebo někteří lidé přijdou o život kvůli klimatické změně, já říkám, že vládní představitelé jsou vinni 1 Pokud vládní činitelé nezmění své jednání, budou se zodpovídat v pekle. Mimořádné 2021-04-26 2021-04-24 DŮLEŽITÉ, strava, karma, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ, peklo
8 Probuďte se a buďte vegany v tomto čase čištění 1 Odpovědnost konzumentů masa a státníků. Odpověď pro ty, kteří mají „svobodnou volbu jíst, co chtějí“. Mimořádné 2020-07-30 2021-03-19 DŮLEŽITÉ, strava, peklo, planeta, MIMOŘÁDNÉ, lidé
9 Obchodník na cestách a důvěryhodný duch 6z6 Všichni náboženští vůdci musí ihned přejít na rostlinnou (veganskou) stravu. Být příkladem a vést k tomu i ostatní. Pak jim Bůh odpustí. Jinak skutečně půjdou do pekla. Mezi Mistryní a žáky 2021-06-13 2021-04-25 DŮLEŽITÉ, strava, peklo, víra, lidé, MIMOŘÁDNÉ
10 Citáty Nejvyšší Mistryně Ching Hai o změně klimatu: PROSÍM, BUĎTE VEGANY 1 Zpráva Mezinárodního panelu OSN pro změnu klimatu. Metan je hlavní silou klimatických změn. MUSÍME SNÍŽIT EMISE METANU. Rostlinná strava je jediným řešením. Blahodárná energie nezabíjení a nenásilí veganské stravy ochrání vás i planetu. Mimořádné 2021-08-11 2021-08-10 DŮLEŽITÉ, strava, karma, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
11 Fénix 3z13 Ježíš vysvobodil POUZE lidi z doby kdy žil. „Já jsem Světlo světa, … ale budete mít Světlo života.“ (Vnitřní Světlo z Metody Quan Yin, které předává ŽIVÝ plně osvícený Mistr /Pán/ svým následovníkům.) Po Jeho smrti přichází další Mistr a pokračuje. Mezi Mistryní a žáky 2021-05-10 2021-03-26 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, víra, MIMOŘÁDNÉ
12 Návštěvy pekla: Pekelný mlýn na maso 1 Jedlíci masa byli v pekle nastoupeni v řadách. Znenadání spadlo jakési zařízení na mletí masa. Byly tam strašné výkřiky a byli rozemleti. Později se museli opět seřadit a vše se opakovalo. Mimořádné 2021-05-24 2021-05-24 DŮLEŽITÉ, strava, peklo, karma, MIMOŘÁDNÉ, Mistři
13 Návštěvy pekla: Mistryně zachránila mého otce 2 Můj otec miloval maso, po smrti šel rovnou do pekla. Mistryně mě vzala do pekla zachránit tátu. Mimořádné 2021-05-24 2021-05-24 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, strava, peklo, MIMOŘÁDNÉ
14 Návštěvy pekla: Mistryně zachránila moji babičku před tím, aby nebyla hladovým duchem 3 Moje babička jedla mnoho masa a zabíjela kuřata a slepice. Mistryně mě vzala do pekla. Viděla jsem mnoho hladových duchů v celách. Její krk byl spálený a nemohla nic polknout. Mimořádné 2021-05-24 2021-05-24 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, peklo, karma, MIMOŘÁDNÉ
15 Návštěvy pekla: Pekelný kotel 4 Provinilci byli nuceni běžet tak rychle, jak mohli, na obrovském rotujícím kruhu. Když již nedokázali běžet, spadli do kotle s vařící polévkou na rozhořeném ohni a uvařili se na kaši. Mimořádné 2021-05-24 2021-05-24 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, karma, MIMOŘÁDNÉ, peklo
16 Návštěvy pekla: Svatá Jména jsou skutečnou ochranou 5 V meditaci jsem navštívil peklo. Bylo tam mnoho bytostí, které vypadali velmi zuřivě, a zdálo se, že mně chtějí sežrat zaživa. Po opakování Svatých Jmen poklekli a klaněli se nám. Mimořádné 2021-05-24 2021-05-24 Mistři, meditace, peklo, MIMOŘÁDNÉ
17 Návštěvy pekla: Karma zabíjení a válčení, vlny černých hřebíků 6 Vysoký vojenský důstojník odpaloval rakety. Po smrti zůstal hluboký pocit viny. V pekle plaval v temných mořích, které byly z ostrých černých hřebíků a neustále do něj narážely a topily ho. Byl uvězněn v temnotě a zoufalství. Nemohl ani volat o pomoc, nic… Mimořádné 2021-09-27 2021-09-27 peklo, karma, MIMOŘÁDNÉ
18 Návštěvy pekla: Svědectví trestů udělovaných lidem pracujícím v masném průmyslu a milovníkům masa 7 V pekle lidé prochází po velmi dlouhou dobu stejným mučením, jakým trpěla zvířata, která jedli (krájení, grilování, stahování z kůže…). Když lidé začnou používat jiný způsob týrání, projeví se i v pekle. Lidé v živočišném průmyslu, rychle se kajte a změňte zaměstnání, zachraňte se před pekelným utrpením a planetu před katastrofou!
/Pokračování – Návštěvy pekla: díl 8 – video číslo 530/
Mimořádné 2021-10-18 2021-10-18 strava, peklo, karma, MIMOŘÁDNÉ
20 Meditační Metoda Quan Yin – probuďte v sobě lásku 1 Meditace na Vnitřní Světlo a Vnitřní Zvuk. Mimořádné 2020-11-11 2020-11-11 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, Nebe, karma, MIMOŘÁDNÉ
21 Vina je pouze v nevědomosti 1z3 Přednáška Nejvyšší Mistryně Ching Hai v Praze. Tělo je pouze chrám, ve kterém přebývá Bůh v nás. Neumíme Ho najít, proto vyvoláváme konflikty mezi lidmi a náboženstvími. Bůh je naším Já. Pokud poznáme Boha dokážeme rozptýlit fyzickou iluzi. Proto přišel Ježíš, Buddha a jiní. Mezi Mistryní a žáky 2019-06-27 1999-05-28 meditace, Mistři, Nebe
22 Vina je pouze v nevědomosti 2z3 Přednáška Nejvyšší Mistryně Ching Hai v Praze. Vynakládáme velké úsilí na své zdokonalování, ale zapomínáme na skutečný Zdroj. Hledejme nejprve Království Boží, pak nám vše ostatní bude dáno. Mezi Mistryní a žáky 2019-06-28 1999-05-28 Mistři, meditace, Nebe
23 Vina je pouze v nevědomosti 3z3 Přednáška Nejvyšší Mistryně Ching Hai v Praze. Bůh je nehmotný, je to Světlo, Láska. Chceme-li být úplné lidské bytosti, musíme vést duchovní život, tak jako vedeme život fyzický. To nejlepší je osvícení. Mezi Mistryní a žáky 2019-06-29 1999-05-28 Mistři, meditace, strava, Nebe
24 Zmienky o Quan Yin v náboženstve Rozjímanie o vnútornom Nebeskom Zvuku 1z3 Bahajská viera , Budhizmus, Tibetský budhizmus, Kresťanstvo, Gnosticizmus, Eseni. Mimořádné 2021-05-05 2021-05-05 Mistři, meditace, Nebe, víra
25 Zmienky o Quan Yin v náboženstve Rozjímanie o vnútornom Nebeskom Zvuku 2z3 Grécka filozofia, Hinduizmus, Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu, Islam, Islám (Súfizmus), Džinizmus, Judaizmus. Mimořádné 2021-05-05 2021-05-05 Mistři, meditace, Nebe, víra
26 Zmienky o Quan Yin v náboženstve Rozjímanie o vnútornom Nebeskom Zvuku 3z3 Radha Soami Satsang Beas, Sikhizmus, Taoizmus, Teozofia, Univerzálne biele bratstvo, Zoroastrianizmus. Mimořádné 2021-05-05 2021-05-05 Mistři, meditace, Nebe, víra
34 Nejvyšší Mistryně Ching Hai čte úryvek ze Surangama sútry Pána Buddhy o zabíjení a pojídání masa. 1 Buddha i Jeho mniši byli přísnými vegany. Mimořádné 2021-05-24 2018-12-22 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, karma, MIMOŘÁDNÉ
35 Svědectví o Nebi: Spása se blíží 1 O životě zvířat ve velkochovech. Mimořádné 2021-05-24 2021-05-24 strava, Nebe, peklo, karma, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
36 Svědectví o Nebi: Nejvyšší Mistryně Ching Hai a Ježíš splynuli v jedno 2 Mnoho Mistrů z různých dob je jediná bytost, která se stále vrací. Mimořádné 2021-06-26 1999-05-11 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, Nebe, víra, MIMOŘÁDNÉ
37 Svědectví o Nebi: Veganství je cestou do nebe 3 O ženě, která nemohla umřít, dokud nezachrání dalšího člověka. Mimořádné 2021-06-26 2012-04-06 strava, Nebe, karma, MIMOŘÁDNÉ, DŮLEŽITÉ
38 Svědectví o Nebi: Nebeské odměny a pozdravy zvířat po otevření veganské restaurace 4 Přínos rostlinné restaurace. Mimořádné 2021-07-07 2015-08-01 Nebe, strava, MIMOŘÁDNÉ
39 Svědectví o nebi: Hlas Mistryně rozhoupal celý vesmír 5 Vibrující síla zničila mnoho paláců máji. Mimořádné 2021-07-18 2019-07-20 Mistři, Nebe, MIMOŘÁDNÉ
40 Svědectví o nebi: Setkání s Ježíšem a Tisícirukým Buddhou při cestování v nebi s Mistrem 6 Poslední večeře Páně, Ježíš učí ve vyšších světech, záchrana vnímajících bytostí Tisícirukým Buddhou Mimořádné 2021-07-18 2021-07-18 Mistři, Nebe, peklo, MIMOŘÁDNÉ
41 Svědectví o nebi: Mistryně v křišťálovém kočáře mě vzala na prohlídku Mléčné dráhy 7 V křišťálovém paláci jsem viděla Božstvo. Mimořádné 2021-07-24 2021-07-24 Mistři, Nebe, MIMOŘÁDNÉ
42 Svědectví o nebi: Vzestup duchovního těla do Buddhovy země a setkání s Bódhisattvou Quan Yin 8 „Pískající vítr“ a „burácející hromy“ v duchovních světech. Mimořádné 2021-07-24 1994-08-25 Mistři, meditace, Nebe, MIMOŘÁDNÉ
43 Svědectví o nebi: Šťastný psí anděl 9 Co se děje s duchy před narozením na tento svět. Mimořádné 2022-02-25 2022-02-25 Nebe, lidé, MIMOŘÁDNÉ
44 Svědectví o nebi: Návštěvy jiných planet 10 Návštěva u bytostí Bílé planety.
/Pokračování – Svědectví o nebi: díl 11 – video číslo 512/
Mimořádné 2021-07-31 2008-08-22 Mistři, meditace, Nebe, mimozemšťané, MIMOŘÁDNÉ
45 Vděčnost celému vesmíru 1z4 Mistryně prochází duchovní úrovně. Názvy duchovních Úrovní Vesmíru. Mezi Mistryní a žáky 2017-11-11 2013-08-15 Mistři, meditace, Nebe
46 Důležitost učení Mistrů 2z2 Kdo je věřící dodržuje „nezabiješ“. Jak pracuje karma. Všichni se chtěli zlepšit. Když se narodíme do tohoto světa, zapomeneme, kdo jsme, a co jsme chtěli dělat. Mezi Mistryní a žáky 2017-11-29 2009-02-21 strava, víra, karma
47 Musíme se zaměřit na pozitivní stránku 2z2 Islamisté, kteří dělají násilí, jsou vycvičeni a navedeni. Žádný Bůh, Alláh nikdy nemohl chtít, aby někdo zabíjel jeho vlastní stvoření. Neexistuje žádná chyba v systému karmické sítě. Žádná výjimka pro nikoho. Musíte trpět stejně jako zabitá zvířata, abyste se naučili lásce a soucitu. Mezi Mistryní a žáky 2017-12-11 2015-08-07 karma, víra, peklo
48 Být farmářem a přirozeně se cítit šťastně 2z3 Na jaké duchovní úrovni jsme. Význam Vnitřního Zvuku. Všichni svatí Zvuk využívají pro návrat do Nebe. Jak se dostat na vyšší duchovní úroveň. Úrovně vesmíru. Mezi Mistryní a žáky 2017-12-25 2013-06-30 meditace, Nebe, karma
49 Modlitba za všechny budoucí proroky 1z3 Druhý příchod Ježíše Krista. Všichni Mistři během svého života trpěli pro všechny bytosti. Ježíš jedl ryby je špatný překlad. Vegetariánství ve všech náboženstvích, přehled. Vše zde je iluze kromě naší karmy. Mezi Mistryní a žáky 2018-02-06 2013-08-17 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, karma, víra
50 Speciální pocta Pánovi Ježíši Kristovi, Princovi míru 24 Na Nicejském koncilu ve 4. století „správci“ odstranili z evangelií statě Ježíše proti jedení masa, aby potěšili tehdejšího římského císaře. Essenská evangelia ukazují, že láska ke zvířatům byla nedílnou součástí učení Pána Ježíše Krista. Starodávná proroctví o naší planetě 2019-03-10 2019-03-10 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, karma, víra
51 Rozhovor s mayským duchovním průvodcem Carlosem Barriosem 28 Duchovní povznesení znamená nebýt součástí utrpení a zabíjení. Zvířata jsou naši bratři. Mají více vědomí než mnozí z nás. Starodávná proroctví o naší planetě 2019-03-10 2019-03-10 strava, Nebe, planeta
52 Rozhovor s mayským duchovním průvodcem Carlosem Barriosem 29 Jiné civilizace. 17. srpna 1992 začíná Oxlajuj Tiku a je to období, kdy, řekněme, začíná vědomí lidské bytosti. Vývoj člověka jako součásti Mezigalaktické Konfederace. Starodávná proroctví o naší planetě 2019-03-17 2019-03-17 strava, Nebe, mimozemšťané
53 Proroctví Pána Šákjamuni Buddhy o Maitrea Buddhovi 40 Buddha předpovídá, že přijde Mistryně. Kdo je Mistryně. Sjednocení náboženství. Starodávná proroctví o naší planetě 2019-06-02 2019-06-02 Mistři, víra
54 Proroctví Pána Šákjamuni Buddhy o Maitrea Buddhovi 41 Buddha vyžadoval nepoužívání všech živočišných jídel a věcí. Statistiky. Starodávná proroctví o naší planetě 2019-06-09 2019-06-09 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, víra
55 Proroctví Pána Šákjamuni Buddhy o Maitrea Buddhovi 42 Na planetě nikdy nebyla tak požehnaná energie, i když to málokdo vidí. Vlny požehnání pocházejí z Nejvyššího Vesmíru. Vše se změnilo, i Slunce. Starodávná proroctví o naší planetě 2019-06-16 2019-06-16 Mistři, planeta, Nebe
56 Proroctví Pána Šákjamuni Buddhy o Maitrea Buddhovi 43 Minulé inkarnace Mistryně. Starodávná proroctví o naší planetě 2019-06-23 2019-06-23 DŮLEŽITÉ, Mistři
57 Prorocké kresby argentinského jasnovidce Benjamína Solari Parraviciniho 46 Mistryně je Ježíš Kristus. Rok 2002, Zlatý věk. Proč jsou kalamity. Starodávná proroctví o naší planetě 2019-07-14 2019-07-14 DŮLEŽITÉ, Mistři, karma, planeta
58 Prorocké kresby argentinského jasnovidce Benjamína Solari Parraviciniho 48 Mistryně převzala tělo 2 roky po narození dítěte. Neprošla zapomněním. Slovo = Zvuk. Starodávná proroctví o naší planetě 2019-07-28 2019-07-28 Mistři, meditace, karma
59 Proroctví Nam Sa-go o Králi Nebes 55 Přežije 10 % obyvatelstva. Ti, co jedí maso, odejdou, i kdyby hledali Pravdu. Starodávná proroctví o naší planetě 2019-09-15 2019-09-15 strava, karma, COVID
60 Proroctví Nam Sa-go o Králi Nebes 58 Utrpení Mistra. Někdo pomáhá, jiní škodí. Starodávná proroctví o naší planetě 2019-10-06 2019-10-06 Mistři, karma
61 Pán Kalki Avatar (vegetarián) a nová Satya yuga 88 Recitování Pěti jmen. Starodávná proroctví o naší planetě 2020-05-03 2020-05-03 Mistři, Nebe
62 Pán Kalki Avatar (vegetarián) a nová Satya yuga 89 Jediný Bůh. Kdo je Mistryně. Starodávná proroctví o naší planetě 2020-05-10 2020-05-10 Mistři, Nebe
63 Velký Svatý v čínských proroctvích 113 Jak Mistryně opravuje svět. Kdo se vysvobodí. Starodávná proroctví o naší planetě 2020-10-25 2020-10-25 Mistři, karma, planeta
64 Vize krále Jayabaya o Královně míru a spravedlnosti 123 Odkud přišla Mistryně. Odvrácení katastrof. Dva Měsíce na obloze 2008. Starodávná proroctví o naší planetě 2021-01-03 2021-01-03 Mistři, Nebe, planeta
65 Pozitivní duchovní kanál, který šíří požehnání a štěstí 2z3 Dříve jsme nepotřebovali jíst, pít, mohli jsme létat… Teď jsme pod kontrolou. Kde „bydlí“ Bůh na této planetě. Mezi Mistryní a žáky 2018-02-14 2017-11-12 strava, karma, Nebe
66 Světový den svobody 2z4 Zničení řídících strojů, které nás držely v zajetí na naší planetě. Mezi Mistryní a žáky 2018-03-09 2017-10-08 DŮLEŽITÉ, Mistři, Nebe, peklo, karma, mimozemšťané
67 Světový den svobody 3z4 Co se děje při narození dítěte. Mezi Mistryní a žáky 2018-03-10 2017-10-08 karma, lidé
68 Světový den svobody 4z4 Oslava zničení stroje, který nás držel na naší planetě. Jak Mistryně komunikuje s vysokými duchovními světy. Mezi Mistryní a žáky 2018-03-11 2017-10-08 Mistři, peklo, mimozemšťané, Nebe
69 Supreme Master Ching Hai o životním prostředí: Skutečné náklady na maso – výňatky z diskuzí Nejvyšší Mistryně Ching Hai 2z3 Jaké problémy přináší živočišná produkce. Mezi Mistryní a žáky 2018-06-07 2009-11-08 DŮLEŽITÉ, strava, karma, planeta
70 Nejlepší způsob, jak obnovit biologickou biodiverzitu naší planety – výňatky z diskuzí Nejvyšší Mistryně Ching Hai 1z2 Výčet devastace živočišné produkce a přínosy veganství. Mezi Mistryní a žáky 2018-07-21 2009-09-18 DŮLEŽITÉ, strava, karma, planeta
71 Nejlepší způsob, jak obnovit biologickou biodiverzitu naší planety – výňatky z diskuzí Nejvyšší Mistryně Ching Hai 2z2 Co nás stojí hamburger? Bez dotací 12 USD. Jediné řešení pro záchranu planety je veganská strava. Mezi Mistryní a žáky 2018-07-22 2009-09-12 strava, planeta
72 Eliminujte produkci masa – výňatky z diskuzí Nejvyšší Mistryně Ching Hai 2z3 Zkáza Marsu a Venuše. Bylo zničeno již 5 miliard planet. Přes 50 % problémů na planetě tvoří chov zvířat. Ohrožuje nás metan, ne CO2. Mezi Mistryní a žáky 2018-07-24 2008-10-11 strava, planeta, mimozemšťané
73 Eliminujte produkci masa – výňatky z diskuzí Nejvyšší Mistryně Ching Hai 3z3 Čtyři planety Venuše a jejich zkáza. Život na technicky vyvinutých planetách. Mezi Mistryní a žáky 2018-07-25 2009-08-29 strava, karma, planeta, mimozemšťané
74 Rozvíjejte soucit a lásku spolu s duchovní praxí 7z8 Jak král Maya získal svou moc za 70 000 kalp. Rozdíl mezi Buddhou a Mayou. Vývoj Buddhy. Mezi Mistryní a žáky 2018-08-09 2012-04-08 Mistři, meditace, Nebe, peklo
75 Meditujte, jak jen můžete, v tomto období milosti 1z3 Všichni jsme pozvednuti nejméně o jednu nebo dvě Úrovně výš. I když žijeme stále ve fyzickém těle, jsme na Třetí nebo Čtvrté Úrovni. S fyzickým tělem jsme spojeni pouze stříbrnou šňůrou. Války a katastrofy jsou testovací a čistící proces. Mezi Mistryní a žáky 2018-09-12 2012-04-06 Mistři, Nebe, karma
76 Jediná cesta k udržitelné planetě: Buďte vegany 2z3 Tělo se dokáže obnovit veganskou stravou. Přestaňte používat všechny živočišné produkty a planeta se rychle opraví. Mezi Mistryní a žáky 2018-09-21 2008-07-31 DŮLEŽITÉ, strava, planeta
77 Věčná láska a ochrana od skutečného Mistra 1z1 Zasvěcení a úloha Mistra. Mezi Mistryní a žáky 2018-10-15 2018-07-29 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, Nebe
78 Buďte vznešení, myslete vznešeně a chtějte jen Boha 7z12 Korán byl 40 let po smrti Proroka Mohameda, mír s Ním, zfalšován. Byly dodány násilné věty. Proč meditovat. Příběh s Měsícem. Mezi Mistryní a žáky 2018-12-14 2014-09-15 DŮLEŽITÉ, Mistři, peklo, víra, meditace, planeta
79 Huangpo a Lingi 4z4 Jak se účtuje jedení masa po smrti. Karma zabití je velmi, velmi vážná. Znalý člověk to nikdy neudělá, i kdyby ho prosili. Mezi Mistryní a žáky 2018-12-25 1992-01-19 DŮLEŽITÉ, strava, peklo, karma
80 Nově vytvořená duchovní země Nejvyšší Mistryně Ching Hai pro ty, kteří jsou toho hodni 1z2 „Nově vytvořená duchovní země“ nad stvořením, kam Mistryně odvádí vysvobozené bytosti. Mezi Mistryní a žáky 2019-01-11 2018-12-19 Mistři, Nebe
81 Nově vytvořená duchovní země Nejvyšší Mistryně Ching Hai pro ty, kteří jsou toho hodni (zahrnuje přednášku o závislostech a démonech) 2z2 Jak démoni využívají zbytkové jídlo. Mezi Mistryní a žáky 2019-01-12 2018-12-19 strava, peklo
82 Pravda o Mayově temné síle a pokušení 1z3 Jak vznikl tento svět. Bůh si nikdy nepředstavoval, že by Maya udělal všechno pro to, aby zajal lidské duše, věčně je uvěznil, reinkarnoval je a znovu a znovu násobil utrpení a smutek. Mezi Mistryní a žáky 2019-01-26 2018-11-07 DŮLEŽITÉ, Mistři, Nebe, peklo, karma, lidé, planeta
83 Surangama Sútra: Vliv démonů na duchovní praktikující bažících po nesmrtelnosti 2z2 Jsme připoutáni k materiálním věcem. Lidé jsou pouze využíváni. Vše je jen film, počítačová iluze. Složitější a propracovanější. Lidské duše jsou zajaty v takzvaném těle a ztotožnily se s ním. Je to tak dokonalé, že vše cítíme reálně. Vše, co chcete, se v této hře projeví. Mezi Mistryní a žáky 2019-02-14 2019-01-20 DŮLEŽITÉ, Nebe, peklo, karma, lidé
84 Surangama Sútra: Čtyři jasné a nezměnitelné pokyny o čistotě – vyhněte se krádežím a lžím 1z7 Vývoj člověka na Zemi. Od sladké pěny na moři do současnosti. Co se nesmí používat: peří, kůže… Mezi Mistryní a žáky 2019-04-29 2018-12-23 DŮLEŽITÉ, strava, karma, planeta, lidé
85 Vstup na novou univerzální platformu 1z4 Pozvednutí planety a lidstva mezi roky 2000-2005. Kolik bylo lidí nad Třetí Úrovní do roku 2000. Mezi Mistryní a žáky 2019-05-20 2005-02-23 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, karma, víra, lidé
86 Sútra Bódhisattvy zemských zásob: Být užitečný pro živé a mrtvé 2z5 Co udělat pro umírající. Pokud děláte dobro, můžete se vyhnout špatným reinkarnacím. I za sebemenší víru v Božstva budete sklízet odměnu. Mezi Mistryní a žáky 2019-06-02 2015-08-11 Mistři, Nebe, peklo, karma, víra, lidé
87 Sútra Bódhisattvy zemských zásob: Být užitečný pro živé a mrtvé 5z5 Co udělat pro umírající. O mniších a jeptiškách. Mezi Mistryní a žáky 2019-06-05 2015-08-11 Mistři, strava, Nebe, peklo, karma, lidé
88 Zbavte se zvyků, buďte skutečným Svatým 2z5 Vztahy jsou jen karma. Jen láska může vyřešit nepřátelství z minulého života. Mezi Mistryní a žáky 2019-06-11 2005-02-23 DŮLEŽITÉ, meditace, karma, lidé
89 Surangama Sútra: Démonické stavy formy a cítění Skandhů 5z9 Kdo je král Maya, jakou má moc. Mistryně všechny odvede nad Pátou Úroveň. Nad svět stínů. Mezi Mistryní a žáky 2019-07-09 2018-12-26 DŮLEŽITÉ, Mistři, Nebe, karma
90 Surangama Sútra: Démonické stavy formy a cítění Skandhů 7z9 Nikdo nemůže vstoupit do Čtvrté Úrovně bez průvodce, je to hraniční nárazníková zóna před Úrovní Mistrů. Slib Mistryně, že nikomu neublíží. Mezi Mistryní a žáky 2019-07-11 2018-12-26 meditace, Nebe, lidé, DŮLEŽITÉ, Mistři
91 Buddhistické příběhy: Jména Buddhů a Zásluha a ctnost dávání 6z7 Byznysy, které se nesmí provozovat. Mezi Mistryní a žáky 2019-07-28 2015-08-11 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, peklo, karma, lidé
92 Surangama sútra: Démonické stavy formy a cítění Skandhů (pokračování) 1z7 Hrob Ježíše v Kašmíru. Důležitý výběr Mistra. Jak pracuje karma. Mezi Mistryní a žáky 2019-07-30 2018-12-27 Mistři, karma, víra
93 Způsoby, jak získat duchovní zásluhy 3z4 Vztahy jsou jen karma. Jsme jen loutky. Zásluhy z videí, fotografií, knih… Mezi Mistryní a žáky 2019-09-09 2005-02-26 DŮLEŽITÉ, meditace, karma, lidé
94 Milost Vrcholného Mistra 1z4 Jak práce Mistryně pomáhá lidem. Mezi Mistryní a žáky 2019-09-21 2005-02-26 Mistři, lidé
95 Deník Nejvyšší Mistryně Ching Hai: Žijící Mistři mohou vysvobodit všechny vykoupitelné duše 3z4 Koho smí Mistryně vysvobodit. Pracovníci na jatkách, zbrojní průmysl, drogy, diktátoři… Mezi Mistryní a žáky 2019-11-01 2019-05-05 DŮLEŽITÉ, Mistři, Nebe, peklo, karma, lidé
96 Surangama sútra: Dvacet pět prostředků k osvícení (6 setkání) 2z7 Buddha – vznik vesmíru. Mezi Mistryní a žáky 2019-12-15 2019-04-08 Mistři, Nebe, planeta
97 Surangama sútra: Dvacet pět prostředků k osvícení, (6 setkání) 7z7 Buddha – Zvuk jediná metoda Mezi Mistryní a žáky 2019-12-20 2019-04-08 DŮLEŽITÉ, Mistři, Nebe
98 Buddhistické příběhy: Šperky plnící přání 10z10 Co se děje v okamžiku smrti. Mezi Mistryní a žáky 2020-01-22 2015-08-13 DŮLEŽITÉ, karma, Nebe, peklo, víra, lidé
99 Život Pána Mahávíry: Úkryt pro krále démonů 3z6 Metoda Quan Yin. Zvuky popsané v Bibli, Buddhismu… Mezi Mistryní a žáky 2020-04-29 2019-08-25 DŮLEŽITÉ, meditace, víra
100 Kdokoliv činí pokání, půjde do Nebe 2z3 Původ viru covid-19 je potvrzen. Mezi Mistryní a žáky 2020-05-10 2020-04-29 DŮLEŽITÉ, COVID
101 Kdokoliv činí pokání, půjde do Nebe 3z3 Proč virus pracuje, a jak jej snadno odstranit. Bude odpuštěno těm, kdo učiní upřímné pokání. Mezi Mistryní a žáky 2020-05-11 2020-04-29 DŮLEŽITÉ, COVID, karma
102 Vzpomeňte si na svojí skutečnou Podstatu, žijte jako Světec 1z5 Kdo opravdu jsme. Popis Metody Quan Yin. Meditace na Vnitřní Světlo a Vnitřní Zvuk. Na počátku bylo Slovo. Mezi Mistryní a žáky 2020-05-16 2019-09-01 DŮLEŽITÉ, meditace, Nebe, lidé, víra
103 Ovládněte svoje touhy a vyberte si nejbezpečnější metodu osvícení 3z6 Tento svět je velká past. Sex je krátkodobý efekt štěstí. Mezi Mistryní a žáky 2020-05-28 2019-10-06 planeta, lidé
104 Ovládněte svoje touhy a vyberte si nejbezpečnější metodu osvícení 4z6 Co nás stojí sex na duchovní úrovni. Je jednodušší milovat domácí mazlíčky. Jsou oddanější. Mezi Mistryní a žáky 2020-05-29 2019-10-06 DŮLEŽITÉ, lidé
105 Sútra Bódhisattvy zemských zásob: Uvažování o karmických podmínkách bytostí 2z6 Úrovně pekla. Mezi Mistryní a žáky 2020-06-05 2015-08-09 Mistři, peklo, karma
106 Sútra Bódhisattvy zemských zásob: Uvažování o karmických podmínkách bytostí 3z6 Nástroje pekla. Mezi Mistryní a žáky 2020-06-06 2015-08-09 Mistři, peklo, karma
107 Láska Tim Qo Tu zvítězí 2z9 Je doba konečného soudu. Někteří co umírají na covid jsou dlouhodobí démonští dělníci. Démoni vnikli do lidských těl. Lídři světa stále ovlivňují lidstvo špatným směrem. Lidé jsou hluší a slepí. Mezi Mistryní a žáky 2020-06-30 2020-06-10 DŮLEŽITÉ, peklo, karma, COVID
108 Láska Tim Qo Tu zvítězí 3z9 Nové mutace covidu procházejí očima. Mutuje, aby ublížil dětem. Koronavir nakazí minimálně 4 miliardy lidí, zemře minimálně 4,2 milionu. Pokud se svět stane veganským, covid hned zmizí. Seznam, kým byla Mistryně v minulých životech. Mezi Mistryní a žáky 2020-07-01 2020-06-10 DŮLEŽITÉ, strava, peklo, karma, COVID, Mistři
109 Probuďte se a buďte vegany v tomto čase čištění 4z6 Polární záře je od strojů z podzemí. Svítí, aby zmátly zvědavce. Nemáme jen pandemii Covid, ale i záplavy, sesuvy půdy, úbytek včel, sucho, nedostatek potravin, stres… Jen kvůli kousku masa. Snad se lidé probudí a budou vegany. Mezi Mistryní a žáky 2020-07-23 2020-06-26 strava, planeta, COVID, lidé, mimozemšťané
110 Kdo by ve skutečnosti mohl být vykoupen? 1z11 Kdo ve skutečnosti může, nebo nemůže být pozvednut. Ti, kteří již viděli ve filmech, videích, nebo dokonce na našem internetu záběry o utrpení zvířat, strádajícím a mučivém životě a smrti, ale stále jedí maso, ryby, vejce nebo mléčné výrobky, nebude možné vykoupit. Berte to na vědomí. Odpovědí je veganská strava. Řekněte své rodině a přátelům, aby si dávali pozor a činili pokání a změnili svůj životní styl na laskavý. Mezi Mistryní a žáky 2020-08-26 2020-07-29 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, Nebe, peklo, karma, planeta, COVID, lidé
111 Kdo by ve skutečnosti mohl být vykoupen? 9z11 Rozdíl mezi strojem, který nás zde držel, a karmou. Je to jen iluze do 10. úrovně. V Nové duchovní zemi vše z této úrovně zapomeneme.
(Pokračuje videem 157.)
Mezi Mistryní a žáky 2020-09-03 2020-07-29 Mistři, Nebe, lidé, peklo, karma
112 Nejlepší věc je osvícení 6z6 K meditaci se dá vždy vrátit, jen cesta je delší. Lidé obviňují ze všeho Boha. Bůh nám dal přímé spojení, ale my ho nepoužíváme, raději posloucháme ďábla. Vejce přijímají negativní energii. Používají je mágové na odstranění duchů. Mezi Mistryní a žáky 2020-11-06 1995-08-15 DŮLEŽITÉ, meditace, strava, karma, Nebe
113 Statečná práce Nejvyšší Mistryně Ching Hai pro svět 5z12 Démoni v lidech. Nová úroveň „pro démony“. Hmota jim patří. Za vše platíme, těla se váží na kila masa, snědené maso také. Karmické smlouvy nelze zrušit. Mezi Mistryní a žáky 2021-01-12 2020-12-15 peklo, lidé, karma
114 Statečná práce Nejvyšší Mistryně Ching Hai pro svět 6z12 Proměna zvířat na lidi. Války pro majetek. Mezi Mistryní a žáky 2021-01-13 2020-12-15 karma, lidé
115 Statečná práce Nejvyšší Mistryně Ching Hai pro svět 7z12 Lidé jako králové zvířat. Pokud jsou rodiče ušlechtilí, budou i děti. Utrácíme miliardy dolarů na volby prezidentů, kteří nejsou vždy dobří. Za to by se nakrmila celá planeta. Mezi Mistryní a žáky 2021-01-14 2020-12-15 karma, lidé, planeta
116 Statečná práce Nejvyšší Mistryně Ching Hai pro svět 8z12 Jak skončí lidé po „vyléčení“ z Covidu? Pokud mají lidé vyčerpané zásluhy a zemřou na Covid, nemají už co nabídnout na výměnu. Už nadešel pro lidstvo čas posledního soudu (konec videa). Mistryně varuje již dlouho a nikdo to nechce slyšet. S Metodou Quan Yin máte vše. Mezi Mistryní a žáky 2021-01-15 2020-12-15 DŮLEŽITÉ, meditace, peklo, karma, COVID, lidé
117 Obnovte svoji sílu lásky a soucitu 1z8 Volby v USA. Karma Ameriky je příliš velká. Vedli mnoho válek a jedí mnoho masa. Lidé jsou nevinní, vše řídí démoni. Mezi Mistryní a žáky 2021-01-20 2021-01-08 strava, peklo, karma, lidé
118 Boží smlouva s Abrahámem 2z4 Příběh Mojžíše. Vznik jména Jehova, dříve Yahweh, Jave, J-H-W-H. Mezi Mistryní a žáky 2021-01-29 2020-12-09 Mistři, Nebe, víra
119 Boží smlouva s Abrahámem 3z4 Příběh Mojžíše. Vznik jména Jehova, dříve Yahweh, Jave, J-H-W-H (pokračování). Mezi Mistryní a žáky 2021-01-30 2020-12-09 Mistři, Nebe, víra
120 Vize krále Jayabaya o Královně míru a spravedlnosti 127 Nejlepší věc je zasvěcení. Lidská rasa se nechce změnit. Mysl lidí byla otrávena příliš dlouho. Generace za generacemi. Síla požehnání. Poslední šance na vysvobození duše. Upřímnost kontrolují strážci z Originálního Vesmíru. Logo Mistryně. Starodávná proroctví o naší planetě 2021-01-31 2021-01-31 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, Nebe, karma, COVID, lidé
121 Na druhé myslete dříve jak na sebe 2z5 Kdo byl Lord Mahavíra? Pokud se modlíte za někoho jiného nebo za pomoc ostatním, bere se to z vašich zásluh. Mezi Mistryní a žáky 2021-02-05 2019-12-28 Mistři, meditace, karma, lidé
122 Na druhé myslete dříve jak na sebe 3z5 Král Maya odešel, ale zákon příčiny a následku stále existuje. Jinak by všichni mohli dělat, co by chtěli, a neexistoval by žádný trest. Král Maya nezmizel. Čeká na vás v pekle, že se k němu připojíte, pokud nežijete svůj život podle ctnostných a morálních norem. Mezi Mistryní a žáky 2021-02-06 2019-12-28 DŮLEŽITÉ, peklo, karma, lidé
123 Vize krále Jayabaya o Královně míru a spravedlnosti 128 Dary Mistryně obětem covidu 4 mil. USD celosvětově. Příspěvky na ochranu zvířat 6,8 mil. USD. Dary pro utečence 4,1 mil. USD. Celkem dary Mistryně v letech 1989 – 2021-02, minimálně 73 106 072 USD. Starodávná proroctví o naší planetě 2021-02-07 2021-02-07 Mistři
124 Pro lepší svět buďte v souladu s Nebem 2z3 V tomto světě platí zákon karmy. Je to podmínka života na této planetě. Nové varianty koronaviru se šíří o 70 - 80 % rychleji. Nebesa chtějí pomoci, ale musí vidět změnu, aby pomohla. Tuto změnu nevytváříme. Pokud budeme pokračovat v zabíjení zvířat a zabíjení se navzájem, problémy nezmizí. Mezi Mistryní a žáky 2021-02-23 2021-01-30 DŮLEŽITÉ, strava, peklo, karma, COVID, lidé
125 Severský mytologický příběh o Ragnaroku 133 Zasvěcení. Bůh je uvnitř nás. Obroda lidských bytostí. Všichni, kteří přejdou na rostlinnou stravu, půjdou do „Nové Země“ Mistryně, nad Stvoření. Starodávná proroctví o naší planetě 2021-03-14 2021-03-14 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, Nebe, lidé, meditace
126 Stav pěti světů 1z4 Popis pěti světů ve Stvoření. Po stvoření Astrálního světa se ty těžké věci usadily na dně a vznikl fyzický svět. Je to jediný svět, kde máte fyzické tělo. A potom to, cokoli je těžší než fyzické, klesne ještě níže na dno Stvoření a to nazýváme peklem. Život v pekle. Mezi Mistryní a žáky 2019-12-03 2015-02-28 DŮLEŽITÉ, Nebe, peklo, karma
127 Had uvnitř lidí 4z12 Vývoj člověka, jablko poznání. Vyhnání z Ráje. K čemu je poznání dobra a zla. Na vyšších úrovních nic takového není. Mezi Mistryní a žáky 2021-04-03 2021-02-18 strava, Nebe, lidé
128 Had uvnitř lidí 5z12 Covid je proces čištění. Nelze zachránit těla, jen duše. Mistryně každý den posiluje planetu a snaží se ji udržet, dokud to půjde. Mezi Mistryní a žáky 2021-04-04 2021-02-18 strava, planeta, COVID, lidé
129 Sedm otázek od Alexandra Velkého 3z8 V přechodu mezi mužem a ženou je 1/6 populace. Vedlejší účinky po očkování na COVID má 20-40 % obyvatelstva. Mezi Mistryní a žáky 2021-04-14 2021-03-03 COVID, lidé
130 Sedm otázek od Alexandra Velkého 4z8 Následky očkování proti Covidu. Zdraví záleží na duchovních zásluhách. Pokud lidstvo nezmění stravu, mohou přijít horší potíže. Mezi Mistryní a žáky 2021-04-15 2021-03-03 strava, karma
131 Návrat krále 138 Pouze Boží Světlo nás očistí od všech hříchů. Zasvěcení a Metoda Quan Yin (Vnitřní Světlo a Vnitřní Zvuk) je jedinou Metodou k vysvobození. Starodávná proroctví o naší planetě 2021-04-18 2021-04-18 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, karma, víra
132 Návrat krále 139 „Až přijdou těžké časy, přestaňte jíst maso jako příšery, zastavte ničení přírody, zastavte mučení zvířat. Sáhněte k jedení rostlin, vody a vzduchu. Pomůžou vám tu dobu překonat.” (Čingischán, 1162–1227) Starodávná proroctví o naší planetě 2021-04-25 2021-04-25 Mistři, strava, planeta, lidé, COVID
133 Příběh Mistra Konfucia a Xiang Tua 2z13 Politická rozhodování v době Covidu. Snaha o odstranění dobrých vůdců. Úmrtí po 2. dávce očkování proti Covidu. Mezi Mistryní a žáky 2021-04-26 2021-03-10 COVID, lidé, karma
134 Fénix 4z13 Osvíceným Mistrem se již narodíte, vybere vás Nebe. Transsexuálové jsou v přechodu mezi mužem a ženou. Jedná se o 1/6 obyvatelstva. Mezi Mistryní a žáky 2021-05-11 2021-03-26 lidé, Mistři
135 Fénix 7z13 99 % lidí a zvířat jsou vyhnanci z jiných planet. Mezi Mistryní a žáky 2021-05-14 2021-03-26 lidé, mimozemšťané
136 „Deset přikázání“ a „Mojžíš a mravenci“ 1z13 Černá díra je vstup do pekla. Zlatý polo-prstenec okolo ní je poslední záchrana pro bytosti. Zprávy od bytostí z Marsu a Venuše Mezi Mistryní a žáky 2021-05-26 2021-04-15 peklo, lidé, mimozemšťané, planeta
137 „Deset přikázání“ a „Mojžíš a mravenci“ 5z13 Černá díra. Význam červené, zlaté, bílé a modré barvy. Velký třesk ve třech světech. Regenerace po propuštění z pekla. Mezi Mistryní a žáky 2021-05-30 2021-04-15 lidé, peklo, planeta
138 „Deset přikázání“ a „Mojžíš a mravenci“ 7z13 Buddhisté, křesťané atd. musí hledat ŽIJÍCÍHO MISTRA a získat zasvěcení (nestačí mít Ježíše nebo Buddhu), bez Něj nebudou vysvobozeni. Mezi Mistryní a žáky 2021-06-01 2021-04-15 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, víra
139 Obchodník na cestách a důvěryhodný duch 1z6 Následky pandemie. Očkovaní mají dlouhodobé potíže. Covid mutoval dvojitou mutací, aby se vyhnul neutralizaci vakcínou. Mezi Mistryní a žáky 2021-06-08 2021-04-25 COVID
140 Obchodník na cestách a důvěryhodný duch 2z6 Můžete číst stovky starých textů a stejně se nikam nedostanete. Vše je předáváno v tichosti opravdovým Mistrem při zasvěcení. Mezi Mistryní a žáky 2021-06-09 2021-04-25 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, víra
141 Moc Lásky: Mistrynina oběť 1z5 Smlouva Mistryně s mayou. Síla Mistryně, které se musela vzdát (kříšení mrtvých, procházení hmotou…). Mezi Mistryní a žáky 2021-06-14 2018-12-16 Mistři, peklo, karma, lidé
142 Pohybujeme se směrem k uvědomělejšímu světu 1z9 Zneužívání desetitisíců dětí v církvích. Na video navazují další. Mezi Mistryní a žáky 2021-06-19 2021-06-06 DŮLEŽITÉ, peklo, víra, lidé
143 Budhistické příběhy: „Stohlavá ryba“, „Mírumilovné skutky Nebeské bytosti“, a „Shromáždění Trayastrimsa nebes“ 7z8 49. den po smrti je čas posledního soudu. Do té doby je možné pomoci zemřelým v jejich další cestě. Bódhisattva zemského úložiště. Mezi Mistryní a žáky 2021-07-04 2015-08-09 peklo, Nebe, víra, lidé
144 Dělejte zázraky svým pozitivním duchem 1z6 Další fyzická těla Mistryně. Karmické vztahy z minulých životů. O možnostech astrálních bytostí a využívání magie. Mezi Mistryní a žáky 2021-07-11 2006-01-02 Mistři, Nebe, lidé
145 Proroctví gnostiků 152 Rukopisy z Nag Hammadi, 13 knih psaných prvními křesťany ještě před vznikem Bible. Skutečné učení je předáno skutečným Mistrem/Pánem uvnitř beze slov. Bible je jen vnější učení. Vznik Velkého třesku a hmoty a dovršení jejího cyklu. Konec ovládání lidstva archonty a jejich stvořitelem. Starodávná proroctví o naší planetě 2021-07-25 2021-07-25 Mistři, víra, mimozemšťané, MIMOŘÁDNÉ
146 Křesťanské proroctví o konci doby 155 Posledních 50 let vládne peklo. Je čas odplaty, nikdo s tím nemůže nic dělat. Mistryně může z Boží vůle zachránit duše zemřelých, pokud budou činit pokání. Starodávná proroctví o naší planetě 2021-08-15 2021-08-15 DŮLEŽITÉ, Mistři, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
147 Satanova spoluinvestice 3z3 Jak poznat neosvícené mistry. Co čeká je a jejich následovníky. Mezi Mistryní a žáky 2021-08-19 2021-07-31 Mistři, peklo, karma
148 Buďte nejlepšími přáteli svých dětí 6z6 O pěti miliónech lidí v podzemí. Jsou vysoce technicky a duchovně vyvinutí. Mezi Mistryní a žáky 2021-08-25 2006-01-07 mimozemšťané
149 Dobrá spřízněnost Mistrů s cítícími bytostmi 5z6 Úmrtí dítěte nebo blízkých v rodině. Když někdo zemře, buďme za něj šťastní. Musíme přemýšlet duchovním způsobem. Když má někdo zážitky z klinické smrti, nechce se už vracet zpátky do těla, protože mu tam bylo krásně. Jsme slepí, zakrytí fyzickým tělem. Mezi Mistryní a žáky 2021-08-30 2018-11-11 Nebe, lidé
150 Pomsta nikdy nepřináší klid 1z5 Je čas prověrky, poslední hodina – 11. hodina lidstva. Vzrůstá počet nemocí a katastrof. Nebe se chce zbavit většiny lidstva. Pokud se lidé nezmění, mnoho jich přijde o život a ekonomika se zhroutí. Všichni se musí změnit, ale nikdo neposlouchá. Mnoho politiků je napadeno démony a pracují pro ně. Ztrácí kontrolu nad svou řečí a tělem. Mezi Mistryní a žáky 2021-09-15 2021-08-29 DŮLEŽITÉ, peklo, karma, lidé
151 Proč dobří lidé v tomto světě trpí? 1z6 Lidé napadení horlivými démony vytvářejí války, aby bytosti pekla mohli žít z energie mrtvol. Kdokoliv chce této planetě pomoct, má problémy. Proto pronásledují Trumpa, Ježíše, Buddhu... Nikola Tesla pocházel z Venuše a měl s nimi kontakt. Mezi Mistryní a žáky 2021-09-20 2021-09-03 DŮLEŽITÉ, strava, karma, mimozemšťané, lidé, MIMOŘÁDNÉ
152 Pravý džihád 6z14 Pokud vláda dotuje vraždění (potraty, maso…), je z důvodu kolektivní karmy odpovědný každý, kdo se na tom podílí. Dokonce i nevinní daňoví poplatníci. Po smrti jsou v pekle trestáni za vraždu. Mezi Mistryní a žáky 2021-10-21 2021-10-04 DŮLEŽITÉ, strava, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
153 Pravý džihád 11z14 Mnoho zemí přiznává, že COVID již nelze kontrolovat, neustále se mění a vyvíjí. Lidé dvojnásobně, trojnásobně očkovaní stále umírají a tolik trpí nebo mají dlouhodobé vedlejší účinky. Zdravotníci v USA dobrovolně odcházejí ze zaměstnání, protože odmítají nařízené očkování, mají z něj strach. Pracují v nemocnicích a každý den vidí vedlejší účinky nebo nepřijetí vakcíny a její neúčelnost. Očkování musí zůstat dobrovolné. Mezi Mistryní a žáky 2021-10-26 2021-10-04 DŮLEŽITÉ, COVID, lidé
154 Pravý džihád 13z14 Vakcíny obsahují zvířecí složky, nebo byly na zvířatech testovány. Vegani mají právo odmítnout očkování z etických důvodů. Je vědecky prokázáno, že vegani jsou méně (o 73 %) náchylní k pandemii a pokud se nakazí, nemají vážný průběh. Stačí se stát veganem a kát se. To je vše, co potřebuji, abych vám mohla pomoci nejít do pekla. Mezi Mistryní a žáky 2021-10-28 2021-10-04 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, peklo, karma, COVID, lidé
155 Pravý džihád 14z14 Utýrané a zavražděné duše zvířat se mstí za krutost lidí v podobě COVIDU-19. Na energetické úrovni můžete vidět černý mrak omotaný kolem naší Země.
A tato energie stačí k zničení celé planety, pokud by tu nebyl zásah ze strany duchovních Svatých, kteří sdílí pozitivní energii a zásluhy, celý svět by už dávno, dávno zanikl.
Opakuje se to celá desetiletí, staletí, epochy a stále to sílí. Dříve byla např. španělská chřipka, zemřelo asi 50 milionů lidí. A to vymazalo tu nenávist. A pak přijde nový problém, protože stále porušujeme princip vesmíru „Nezabiješ“. Pokračujeme v zabíjení zvířat, válkách, potratech… Ta špatná energie, pomstychtivý nářek těchto nevinných duší, to způsobuje všechny války, pandemie a katastrofy.
Naše duše vidí všechno. Vina v nás se nahromadí, staneme se zranitelnými vůči tomuto útoku, vůči této pomstě a onemocníme.
Mezi Mistryní a žáky 2021-10-29 2021-10-04 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, karma, planeta, COVID, lidé
156 Vize krále Jayabaya o královně míru a spravedlnosti 120 Virus COVID-19, má v sobě duše zmasakrovaných, týraných a mučených zvířat, která lidé konzumovali. To je důvod, proč je tak chytrý, všestranný a je obtížné ho chytit a vyléčit. Starodávná proroctví o naší planetě 2020-12-13 2020-12-13 DŮLEŽITÉ, strava, COVID
157 Kdo by ve skutečnosti mohl být vykoupen? 3z11 Příznaky COVIDU-19 u některých pacientů stále přetrvávají měsíce po jejich oficiálním zotavení. Například dušnost, mozková mlha nebo únava. Pokud jsou hodně zasaženi, není způsob, jak se plně zotavit. V těle to zůstane skryto. Mezi Mistryní a žáky 2020-08-28 2020-07-29 COVID, lidé
158 Proroctví o pravém Spasitelovi od Seishi Onisabura Deguchiho (vegetarián) 166 Pokud se to nechá tak, jak to je, tento svět bude muset být v ruinách a bude zničen kvůli jedení masa. (Seishi Onisaburo Deguchi 1871-1948) Starodávná proroctví o naší planetě 2021-10-31 2021-10-31 DŮLEŽITÉ, strava, planeta
159 Proroctví o pravém Spasitelovi od Seishi Onisabura Deguchiho (vegetarián) 167 Popis veganského zákona. První veganské zákony platily v Japonsku od 7. do 19. století, skoro 1200 let. Zabíjení zvířat pro potravu je satanský čin, porušující pravidlo Nebe a zákony lidství. Všichni musí přejít na veganství, jinak lidé zažijí velké utrpení a ekonomika se zhroutí. Starodávná proroctví o naší planetě 2021-11-07 2021-11-07 strava, COVID, planeta, DŮLEŽITÉ
160 Nebe neakceptuje zabíjení nenarozených 3z8 Papež je jen prázdnou skořápkou posedlou démony. Nenarozené děti jsou ty nejčistší ze všech čistých. A on podporuje jejich chladnokrevné vraždění (potraty). Mezi Mistryní a žáky 2021-11-11 2021-10-22 DŮLEŽITÉ, peklo, víra, lidé
161 Nebe neakceptuje zabíjení nenarozených 4z8 Děti od svého početí do cca 5 let jsou přímo spojeny s Božskou energií. Potrat dítěte je brán jako vražda. Lidé, kteří to podporují, jdou do pekla a celá země je potrestána. Mezi Mistryní a žáky 2021-11-12 2021-10-22 peklo, DŮLEŽITÉ, Nebe, víra, lidé
162 Nebe neakceptuje zabíjení nenarozených 6z8 Zpověď katolíků je špatný koncept. Cokoli se stalo dětem, jim se stane desetmilionkrát. Mezi Mistryní a žáky 2021-11-14 2021-10-22 víra
163 Proroctví o pravém Spasitelovi od Seishi Onisabura Deguchiho (vegetarián) 168 Mistryně vyvažuje karmu světa. Vše se musí odtrpět, bez Ní by svět již neexistoval. Starodávná proroctví o naší planetě 2021-11-14 2021-11-14 Mistři, meditace, karma, planeta
164 Zasvěcení vyžaduje Sílu Mistra 3z14 Zasvěcení může provádět pouze plně osvícený Mistr. Musí nést veškerou Sílu z Nebes ve fyzickém těle. Pak může zachraňovat lidi, které zasvětil. Ostatní jdou do pekla. Mezi Mistryní a žáky 2021-11-22 2021-10-20 Mistři, peklo, lidé
165 Zasvěcení vyžaduje Sílu Mistra 4z14 Žáci, kteří jsou zasvěceni od neosvíceného (nepravého) mistra, ho následují do pekla. Lidé v chrámech opakují texty celý den a nemají nic z toho, co máte vy. (Vnitřní Světlo a Vnitřní Zvuk.) Mezi Mistryní a žáky 2021-11-23 2021-10-20 Mistři, meditace, lidé, peklo
166 Když se ztratí čestnost: Známky poslední hodiny z hadísů 4z16 Jen 10 % lidí splňuje podmínky, aby mohli jít do Nebe. Papež a kněží půjdou do pekla za utrpení dětí. Lidé mají iluzi, že pokud chodí do kostela, jsou v pořádku. Ale většina z nich schvaluje vraždy nevinných dětí, miminek… Uctívají satana, otevřeně a legálně, ve jménu svobody náboženství. Jsou to vrazi. Mezi Mistryní a žáky 2021-12-07 2021-11-14 Nebe, peklo, víra, DŮLEŽITÉ, lidé
167 Když se ztratí čestnost: Známky poslední hodiny z hadísů 6z16 Kdokoliv jí maso není křesťan, budhista, hinduista, sikhista… Meditace Quan Yin je popsána ve všech starých knihách. (Viz videa 24-26 nebo Meditacia Quan Yin v náboženstve.pdf na začátku stránky.) Mezi Mistryní a žáky 2021-12-09 2021-11-14 DŮLEŽITÉ, strava, meditace, víra
168 Když se ztratí čestnost: Známky poslední hodiny z hadísů 9z16 Většina představitelů církví je již v pekle. Vezmete si oplatku a myslíte si, že jste čistí. Kdokoliv jí maso k žádné církvi nepatří. Jen 10 % lidí splňuje čistotu Nebe. Meditace Quan Yin je pro vaši moudrost a ochranu. Můžete zachránit všech svých pět, šest, sedm generací. Mezi Mistryní a žáky 2021-12-12 2021-11-14 peklo, víra, meditace, lidé
169 Když se ztratí čestnost: Známky poslední hodiny z hadísů 10z16 Znásilňování a vraždění dětí v církvi je běžnou praktikou. Státní úřady s tím nic nedělají. Mezi Mistryní a žáky 2021-12-13 2021-11-14 víra, lidé
170 Proroctví o pravém Spasitelovi od Seishi Onisabura Deguchiho (vegetarián) 172 Život zde je jen krutý sen. Kněží, kteří jedí maso a pijí víno, jsou podřízení satana. Přišli, aby zničili učení církve Pána Ježíše. Mnozí jsou již v pekle a budou tam navždy. Starodávná proroctví o naší planetě 2021-12-12 2021-12-12 strava, peklo, víra, lidé
171 Katoličtí kněží by měli kázat pravé evangelium Pána Ježíše 3z8 Vatikán tají zneužívání dětí v církvi. Státy jsou povinny to vyšetřit. Rodiče chraňte před nimi své děti. Kdo podporuje potraty, jde do pekla. Mlčení znamená schvalování. Mezi Mistryní a žáky 2021-12-22 2021-11-19 víra, lidé, peklo
172 Katoličtí kněží by měli kázat pravé evangelium Pána Ježíše 5z8 Následky potratů u žen. Kněží budou za špatný příklad a svedení věřících v hlubokých peklech, vezmou sebou i své podřízené. Jejich hříchy jsou nepředstavitelné. Musí být souzeni za spáchané zločiny. Božímu hněvu neuniknou. Mezi Mistryní a žáky 2021-12-24 2021-11-19 DŮLEŽITÉ, karma, víra, peklo, lidé
173 Katoličtí kněží by měli kázat pravé evangelium Pána Ježíše 8z8 Země přiznávají, že COVID již nelze kontrolovat. Umírají i plně očkovaní lidé. Lidé vakcínou dostali od Boha rok odklad, ale nikdo se nechce změnit. Stav se opět zhorší, zemře mnoho dalších lidí nebo budou mít vážné trvalé následky. OSN varuje před rychlým nárůstem nemocí ze zvířat. Většina katolíků schvaluje potraty, půjdou s kněžími do pekla. Mezi Mistryní a žáky 2021-12-27 2021-11-19 DŮLEŽITÉ, meditace, strava, peklo, karma, víra, lidé, COVID
174 Proroctví o pravém Spasitelovi od Seishi Onisabura Deguchiho (vegetarián) 174 Přehled reinkarnací Mistryně. Starodávná proroctví o naší planetě 2021-12-26 2021-12-26 Mistři, víra, lidé
175 Titul pravého Světce 2z7 Církev je jako 2. světová vláda. Jsou horší než zlo. Lidé kvůli nim ztratili víru v Boha. Rodiče chraňte před nimi své děti. Špiní jméno dobrým kněžím, kteří jsou vegani. Citace z Genesis, co nám Bůh určil za potravu. Energii církve nelze unést. Mezi Mistryní a žáky 2021-12-29 2021-12-04 DŮLEŽITÉ, strava, Nebe, peklo, karma, víra, lidé
176 Titul pravého Světce 5z7 Církve klamou lidstvo již stovky let. Co by museli církevní hodnostáři udělat, aby se dostali z pekla. Jak se přenáší požehnání od Mistra k žákům. Mezi Mistryní a žáky 2022-01-01 2021-12-04 peklo, karma, víra, Mistři
177 Příběh Stvoření 1z4 Jak vzniklo 5 duchovních úrovní Stvoření. Všichni jsme jedno s Bohem a máme tvořivou moc. (Pokračuje v dalších třech dílech. Maďarsko 2005.) Mezi Mistryní a žáky 2019-08-06 2005-02-26 DŮLEŽITÉ, Mistři, Nebe, peklo
178 Králem na jeden rok 2z9 Viděla jsem papeže jako ztělesněného ďábla. Je zde proto, aby lidé ztratili víru v Ježíše a Boha. Organizovaná náboženství vědí, že zvířecím masem v těle se blokuje spojení s Bohem. Vědí, že Duch svatý do vaší duše nevstoupí, když je v ní mrtvé tělo. Pokud jíte maso, jste v 50 letech zodpovědní za přibližně 5000 vražd. Jak se pak můžete setkat s Bohem? Mezi Mistryní a žáky 2022-01-05 2021-12-12 DŮLEŽITÉ, strava, peklo, víra, lidé, Nebe
179 Králem na jeden rok 4z9 V dějinách katolictví bylo mnoho papežů vtělenými ďábly.
Oni nejsou z pravého křesťanství. Římané to převzali a změnili na systém vlády a udělali to jako náboženské. Zabili Ježíše, a pak z toho udělali katolictví, římskokatolictví, jen pro svůj prospěch.
Mnoho učení o reinkarnaci nebo vegetariánství bylo z Bible vyškrtnuto.
V Evangeliu Nazarejců Ježíš říká:
„Proto ti, kteří chtějí být mými učedníky, držte své ruce od krveprolití a nedovolte, aby maso vstupovalo do vašich úst, neboť Pán je spravedlivý a štědrý, který ustanovil, aby člověk žil pouze z plodů a semen země.“ – Evangelium Nazarejců 38:1-6
Shovívavý čas pominul, lidem nebude odpuštěno.
Duše náboženských vůdců, kteří selhali a nevedou své lidi ke skutečné spravedlnosti, jsou již spoutané a hoří v pekle, i když to zatím nevědí. Z důvodu kolektivní karmy sebou vezmou i své následovníky.
Někteří lidé samovolně vzplanou. Plamen pekla se projeví i na Zemi, protože jejich čas vypršel a ďáblové pro ně přišli.
Varování zůstávají nevyslyšena. Nejdřív Nebesa prostě nasadila malou pandemii, a pak vás nechala vyléčit, odpočinout si a hotovo. Ale lidé nepřestanou, neberou to jako varování, pokračují v tom. A tak je to čím dál horší.
Mezi Mistryní a žáky 2022-01-07 2021-12-12 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, Nebe, peklo, karma, víra, COVID, lidé
180 Králem na jeden rok 5z9 Kdo stvořil zákon karmy a dal lidstvu svobodnou vůli. Mnoho bytostí nikdy neopustilo Nebe a nepotřebují se zlepšovat. Mezi Mistryní a žáky 2022-01-08 2021-12-12 Nebe, peklo, lidé
181 Vlády by měly být pro život a podporovat veganství 8z8 Někteří lidé uctívají satana. Horliví démoni potom člověka ovládají a žijí z jeho energie. Lidé nevědí, že jsou napadeni. Když budete uctívat satana, spálí vás. To je podstata pekla. Potrat je satanský rituál. Někdy vás ďáblové nedostanou přímo, ale vyžadují oběti vašich blízkých. Mezi Mistryní a žáky 2021-11-06 2021-10-21 peklo, lidé
182 Proroctví o pravém Spasitelovi od Seishi Onisabura Deguchiho (vegetarián) 175 Nová duchovní říše Mistryně. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-01-02 2022-01-02 Mistři, Nebe, lidé
183 Králem na jeden rok 8z9 Astrální města. Bez živého Mistra nelze jít do vysokých duchovních úrovní. I známí zasvěcených mohou jít do špatných duchovních úrovní, pokud jedí maso. Mezi Mistryní a žáky 2022-01-11 2021-12-12 strava, Nebe, peklo, lidé
184 Být veganem vyvolává naši lásku a blahovůli 3z13 Oni si myslí, že Ježíš se obětoval, aby smazal jejich hřích. Ne, Ježíš to udělal za svého života pro Své žáky a možná i pro jejich příbuzné a přátele a kohokoli, koho potkal. Ale poté, co jakýkoli Mistr zemře, už žádné takové požehnání není, žádná taková milost. Musí to udělat jiní Mistři. Mezi Mistryní a žáky 2022-01-15 2021-12-16 DŮLEŽITÉ, Mistři, Nebe, peklo, víra, lidé
185 Být veganem vyvolává naši lásku a blahovůli 9z13 Tajemství jak NEzískat COVID. Rozhovor se šéfem COVIDU. Mezi Mistryní a žáky 2022-01-21 2021-12-16 strava, lidé, COVID
186 Být veganem vyvolává naši lásku a blahovůli 12z13 Mají ženy právo na potrat? Ženy, co si nechaly udělat potrat z pohodlí nebo kvůli kráse, jdou do pekla. Nikdo s tím nemůže nic dělat. Mezi Mistryní a žáky 2022-01-24 2021-12-16 DŮLEŽITÉ, peklo, karma, lidé
187 Islámská proroctví o Mesiášovi během Poslední hodiny 178 Druhý příchod Ježíše Krista. Vize lidí a náprava církve. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-01-23 2022-01-23 Mistři, Nebe, peklo, víra, lidé
188 Mistr byl vždy s vámi 1z3 Jak velkou svobodnou vůli máme? Je to vše hra máji. Zátěž přichází, když si myslíme, že jsme tvůrci (činitelé). Karma přichází, když se nespoléháme na celovesmírný skvělý plán. Význam rodiny. Mezi Mistryní a žáky 2018-10-24 1992-12-22 karma, lidé
189 Slavná oběť Pána Ježíše Krista pro lidstvo 2z6 Důkazy, že papež a vedení římskokatolické církve pracuje pro peklo a démony. Vatikánská audienční síň ve tvaru hada. Extrémní přísaha Tovaryšstva Ježíšova (jezuité) při uvedení do úřadu. Mezi Mistryní a žáky 2022-01-27 2021-12-24 peklo, víra, lidé
190 Slavná oběť Pána Ježíše Krista pro lidstvo 5z6 COVID Omicron není takový, jak vypadá. Chystá se zničit lidi. Mezi Mistryní a žáky 2022-01-30 2021-12-24 strava, COVID, lidé
191 Islámská proroctví o Mesiáši v čase Poslední hodiny 179 Papež není člověk. Opravdová podoba papeže je „krokodýlí ďábel“. Má protáhlou hlavu s tesáky a celé tělo je pokryto šupinami. Vatikánská audienční síň je zhotovena podle jejich rasy. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-01-30 2022-01-30 peklo, víra
192 Islámská proroctví o Mesiášovi během Poslední hodiny 180 Jak skončí papež František. Přehled pedofilních kněží. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-02-06 2022-02-06 peklo, karma, víra
193 Islámská proroctví o Mesiášovi během Poslední hodiny 182 Jak Mistryně získala plné osvícení. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-02-20 2022-02-20 Mistři, meditace
194 Islámská proroctví o Mesiášovi během Poslední hodiny 183 Výňatek z informací od šéfa COVIDU. COVID skončí 4. listopadu 2099. Účinnost vakcíny bude nulová. Na planetě zůstane 9 % čistě veganského obyvatelstva. Ostatní jdou do pekla na dlouhou, dlouhou dobu. Před peklem se zachrání pouze upřímně se kající vegani.
Celý záznam rozhovoru se šéfem COVIDU i s anglickým textem je na: https://suprememastertv.com/en1/v/158021701316.html
Starodávná proroctví o naší planetě 2022-02-27 2022-02-27 DŮLEŽITÉ, strava, Nebe, peklo, karma, COVID, lidé, MIMOŘÁDNÉ
195 Nebe pomáhá Ukrajině ve válce mezi dobrem a zlem 2z6 Po zasvěcení získává žák od Mistryně jedno Její tělo, které ho stále chrání. Toto neplatí pro žáky, kteří Mistryni nerespektují. Tato výsada platí pouze pro lidi. Pokud prodáte svou duši ďáblům, nemůžete ji získat zpět. Budete navždy jejich otroky; uděláte cokoli, co po vás chtějí, dokonce i proti vaší vůli. Mezi Mistryní a žáky 2022-03-19 2022-03-12 Mistři, meditace, peklo
196 Nebe pomáhá Ukrajině ve válce mezi dobrem a zlem 4z6 Na příkaz Nebe pomáhá nebeský bůh hromu s Vadžrou (kladivo, diamant, nezničitelný) Ukrajincům v boji mezi dobrem a zlem. (Pokračování příběhu z dílu 3.) Mezi Mistryní a žáky 2022-03-21 2022-03-12 Nebe, lidé
197 Nebe pomáhá Ukrajině ve válce mezi dobrem a zlem 6z6 Výzva NATO Rusům a Ukrajincům. Mezi Mistryní a žáky 2022-03-23 2022-03-12 lidé
198 Islámská proroctví o Mesiáši v čase Poslední hodiny 187 Mistryně ochraňuje planetu před obrovskou tsunami, kterou měl vyvolat rybolov. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-03-27 2022-03-27 lidé, planeta, strava
199 Myšlenky Nejvyšší Mistryně Ching Hai o naléhavé situaci na Ukrajině 5z8 Válka na Ukrajině není karma těchto dvou národů, ale posedlost Putina a jeho gangu démony. Tak vzniká karma. Kdokoliv s tím jen souhlasí, skončí v pekle. Mezi Mistryní a žáky 2022-03-28 2022-02-26 peklo, karma, lidé
200 Myšlenky Nejvyšší Mistryně Ching Hai o naléhavé situaci na Ukrajině 7z8 Kde skončí Putin. Mezi Mistryní a žáky 2022-03-30 2022-02-26 lidé, peklo
201 Roerichovci (vegetariáni) o epoše Maitreyu 188 Mistryně ochlazuje ledovce před nadměrným táním, sopky před výbuchem a chrání planetu před rozpadem. Vše bylo způsobeno utrpením týraných a zabitých zvířat. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-04-03 2022-04-03 Mistři, planeta, lidé
202 Svět nechal Ukrajinu bojovat samotnou 11z17 Kam půjdou po smrti vojáci, kteří někoho ve válce zabijí. Mezi Mistryní a žáky 2022-04-11 2022-03-02 lidé
203 Roerichovci (vegetariáni) o epoše Maitreyu 191 Vědci objevili zrození hvězdy černou dírou.
To není hvězda. Černá díra nemůže zrodit nic dobrého, protože černá díra je samotné peklo. Je to zabijácká entita. Vyzařuje velmi špatnou energii na naši planetu, aby poškodila lidstvo. Pouze ti, kteří jsou spravedliví, kteří jsou skutečně čistého srdce, mohou přežít. Veganství a meditace o Bohu jsou jedinou ochranou, ostatní zahynou. PROSÍM, BUĎTE VEGANY.
Starodávná proroctví o naší planetě 2022-04-24 2022-04-24 DŮLEŽITÉ, peklo, karma, planeta, strava, mimozemšťané
204 Velké mocnosti nedodržely svůj slib Ukrajině 4z5 Kontrola zájemců o zasvěcení. Mezi Mistryní a žáky 2022-04-28 2022-03-21 meditace
205 Proroctví o Královi ze Šambaly 192 O zemi Šambala. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-05-01 2022-05-01 Mistři, planeta
206 Sjednocený duch ukrajinského lidu září před světem 8z12 Putin používá na koupele a k pití krev jelenů. Má rakovinu štítné žlázy, protože mluví tak špatně. Mezi Mistryní a žáky 2022-05-07 2022-04-03 strava, karma, lidé
207 Ušlechtilá vůle Ukrajiny je silnější než síla Ruska 3z8 Pokud Putin neukončí válku, bude jeho duše Radou rozptýlena. Nikdo nemůže pomoct bytosti, která způsobila tolik utrpení.
Můžete být bohy, Božskými božstvy, vílami, anděli …, bez Mistra se nikdo nedostane ze Stínového vesmíru (Tří světů). A vše je pro nic, stále se recyklujete a nic nemáte.
Mezi Mistryní a žáky 2022-05-14 2022-04-08 DŮLEŽITÉ, Mistři, karma, lidé
208 Dva přátelé 3z10 Pokud by Putin vyhrál, Evropa by se mu musela podřídit. Ovládl by ropu, plyn i jídlo. Evropa by zkolabovala. Mezi Mistryní a žáky 2022-05-22 2022-05-22 lidé
209 Neexistují žádné výmluvy pro napadení země 3z8 Země mají pouze dvě možnosti. Klanět se Putinovi a udělat vše, co chce, anebo ho vytlačit z Ukrajiny. Země, které Putina podporují, přebírají i odpovědnost za utrpení lidí. Jsou to vrazi. Mezi Mistryní a žáky 2022-06-08 2022-04-25 karma, lidé
210 Neexistují žádné výmluvy pro napadení země 5z8 Lidé se nemění, stále jedí maso. Duchovní bytosti jim již nechtějí pomáhat. Nemůžeme se vyhnout válce s lidmi, pokud válčíme se zvířaty ve velkochovech.
Ruská armáda si na Ukrajinu přivezla vlastní krematoria, aby v Rusku nevěděli kolik je mrtvých. Putin rozpoutal válku, aby Ukrajinskou pšenicí rozvrátil Evropu a Afriku. Lidé by museli prosit Putina o jídlo.
Mezi Mistryní a žáky 2022-06-10 2022-04-25 Mistři, strava, Nebe, lidé, DŮLEŽITÉ
211 Neexistují žádné výmluvy pro napadení země 7z8 Rusko získává za ropu od Evropy 1 miliardu dolarů denně. S těmito penězi může válčit pořád. Pokud by Evropa nekupovala ropu z Ruska, za měsíc a něco by válka skončila. Mezi Mistryní a žáky 2022-06-12 2022-04-25 lidé
212 Vize milované bulharské mystičky Baby Vangy 198 Veškerá náboženství nahradí jedno, které neztratilo Pravou Podstatu (Vnitřní Světlo a Vnitřní Zvuk). Druhý příchod Ježíše Krista je již tady. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-06-12 2022-06-12 meditace, víra, lidé
213 Proroctví Velké revoluce od Mahavatara Babajiho (vegetarián) 199 Mahavatar Babaji je žákem 16. Rady z Originálního vesmíru, který byl dříve na jedné z planet. Dosáhl vysokého osvícení, může si vzít jakoukoliv podobu.

Mahavatar Babaji (2020): „Velké změny neboli Velká revoluce začala. Bude to jak úžasné, tak i destruktivní. Většina lidstva bude zničena, protože Příroda vyrovnává velké nespravedlnosti, které lidstvo způsobilo životnímu prostředí a sobě navzájem.
Tyto změny nebo to, čemu já říkám Velká revoluce, se již daly do pohybu. PŘICHÁZEJÍ a jsou v raných fázích procesu. Jste varováni změnami klimatu, extrémnějšími teplotními podmínkami, většími a silnějšími bouřemi, četnějšími výskyty sopečné a seismické aktivity a většími extrémy v ekonomikách.
Jak víte, plameny revoluce se v současnosti šíří světem. Neexistuje žádná síla, která by mohla zastavit oheň a snížit žár. Velmoci jako Rusko a Amerika nebudou moci čelit ohni ani svými novými zbraněmi. Vše z toho, co vynalezly, bude k ničemu. Všechno může být zničeno.“
Vypadá to, že Nebesa chtějí pozvolně zničit celé lidstvo. Kohokoliv, kdo nepřejde na soucitný způsob života, veganství a spolupráci.
Starodávná proroctví o naší planetě 2022-06-19 2022-06-19 DŮLEŽITÉ, Nebe, strava, peklo, karma, lidé
214 Usilovná skupinová meditace na ochranu sebe samých a světa 6z6 Deset upřímně meditujících na Vnitřní Světlo a Vnitřní Zvuk dokáže ochránit svojí aurou menší oblast.

Nebe pomáhá ve válce na Ukrajině ničením ruských tanků i počasím.
Mezi Mistryní a žáky 2022-06-19 2022-03-02 meditace, Nebe, planeta
215 Představitelé pozitivní síly jsou lidstvu prospěšní 1z6 Pokud je vůdce pozitivní, pracuje skrz něj Nebe. Pokud je negativní, pracuje skrz něj peklo. Je to tak zařízeno. Je jedno, jak se na pozici dostal i třeba podvodem.
Putin se snaží vyhladovět Evropu a Afriku, aby mohl vládnout.
Mezi Mistryní a žáky 2022-06-20 2022-05-09 Nebe, peklo, lidé
216 Proroctví Velké revoluce od Mahavatara Babajiho (vegetarián) 200 Mahavatar Babaji v letech 1970 až 2000 vyslovil předpovědi o „Velké revoluci“, která čeká náš svět.
„Po revoluci – která bude totální; žádná země nebude ušetřena, velká ani malá – některé země budou zcela vymazány, nezůstanou po nich žádné známky existence. V některých [zemích] 3 až 5 %, až maximálně 25 % populace bude ušetřeno a přežije.
Musíme být připraveni čelit ohni, vodě a velkým bouřím a nenechat se otřást. … Nenechte se zmást. Příprava na Velkou revoluci nespočívá v zásobách potravin, peněz, vody nebo dřeva. Je v zásobě Pravdy, Prostoty a Lásky. Připoutejte se k Bohu.

Po Velké revoluci vstoupí tento svět do Zlatého věku. Životní prostředí bude v rovnováze a lidstvo změní své způsoby životem na vyšší cestě. K dispozici bude obrovské množství technologií. Zavede vás ke hvězdám v této galaxii a dále do jiných galaxií. Stanete se významnou rasou vytvářející život v celém vesmíru. A setkáte se s vnímajícími bytostmi z jiných časoprostorových dimenzí…“
Cestovní pás a další technologie budoucnosti. Informace od šéfa COVIDu.
Starodávná proroctví o naší planetě 2022-06-20 2022-05-09 DŮLEŽITÉ, planeta, mimozemšťané, lidé, COVID
217 Odhalení Nejvyšší Mistryně Ching Hai o planetě Diw 4z12 Život na planetě Diw (4. duchovní úroveň, 152 světelných let daleko). Mezi Mistryní a žáky 2022-07-02 2022-03-19 mimozemšťané, Nebe
218 Odhalení Nejvyšší Mistryně Ching Hai o planetě Diw 8z12 Putin odchází po smrti trpět do nejhlubšího pekla a nikdo mu nemůže pomoci. Byl ovlivněn i negativní energií z černé díry.
Démon se může zmocnit těla a ovládnout mysl a skutečný duch to nemusí chtít.
Duch Putina byl za Mistryní. Poklekl a řekl: „Lituji.“
Mezi Mistryní a žáky 2022-07-06 2022-03-19 DŮLEŽITÉ, Mistři, peklo, karma
219 Světoví lídři musí chránit svobodu a demokracii prostřednictvím činů 1z5 Rusové vykrádají a bombardují sklady obilí na Ukrajině, aby nastal světový hladomor. Mezi Mistryní a žáky 2022-07-11 2022-03-23 strava, lidé
220 Světoví lídři musí chránit svobodu a demokracii prostřednictvím činů 4z5 Rusko, USA a Velká Británie zradily Ukrajinu.
Ukrajina kdysi měla třetí největší jaderný arzenál na světě. V roce 1994 se Ukrajina připojila k Smlouvě o nešíření jaderných zbraní. Kyjev musel převést všechny své jaderné hlavice do Ruska. Světové mocnosti se zavázaly chránit její suverenitu. Spojené státy, Velká Británie a Rusko podepsaly Budapešťské memorandum. Tyto jaderné státy se zavázaly chránit suverenitu Ukrajiny, respektovat její územní celistvost a zdržet se ekonomického nátlaku, nepoužít sílu a neohrožovat ji.

Vedení NATO spolupracuje s démony.
Mezi Mistryní a žáky 2022-07-14 2022-03-23 lidé, peklo
221 Světoví lídři musí chránit svobodu a demokracii prostřednictvím činů 5z5 Kromě pekla již nejsou horší planety než ta naše. Lidé zde upadli na úroveň démonů. Je velice složité je pozvednout. Většina obyvatel bude muset odejít trpět na některou opravdu pekelnou planetu, dokud se nezlepší.

Lidé na planetách vyšších úrovní se nemusejí vyvíjet, pokud nechtějí. O planetě Diw (4. duchovní úroveň).

Nový Omicron se rychle šíří. Příznaky budou jako rýma, ale efekt bude neuvěřitelně děsivý.
Mezi Mistryní a žáky 2022-07-15 2022-03-23 DŮLEŽITÉ, planeta, mimozemšťané, COVID, lidé, peklo, Nebe
222 Propojení pozitivní a negativní síly 1z5 Čaj na nachlazení od Mistryně. Mezi Mistryní a žáky 2022-07-16 2022-03-29 strava
223 Propojení pozitivní a negativní síly 2z5 Putin je mrtev. Přišel za Mistryní, protože má strach z pekla. Rusové se to bojí oznámit. Mezi Mistryní a žáky 2022-07-17 2022-03-29 Mistři, peklo, lidé
224 Paramhansa Jógánanda (vegetarián) v předvečer velkého duchovního probuzení 203 Vize o démonech ve vedení katolické církve, vlád a organizací. Biden, Pelosiová, papež František, Putin, Medveděv…, jsou horliví démoni, kteří vedou lidstvo do zkázy. Potřebují energii utrpení, aby měli větší moc.
O katolické církvi.
Starodávná proroctví o naší planetě 2022-07-17 2022-07-17 peklo, víra, lidé, karma
225 Paramhansa Jógánanda (vegetarián) v předvečer velkého duchovního probuzení 204 Rusové usilují o světový hladomor. Na počátku roku 2022 vůdci hlavních vlivných zemí navštívili Nebe, peklo a podsvětí, aby mohli změnit své chování, než zemřou.
Zážitky z meditací. O Mistrech.
Před peklem se zachrání pouze upřímní vegani.
Starodávná proroctví o naší planetě 2022-07-24 2022-07-24 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, strava, Nebe, peklo, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
226 Zpráva, kterou Bůh poslal ruské armádě 1z2 Mnoho lidí nejsou opravdoví lidé. Jsou to démony zneužitá lidská těla a dělají potíže. Lidé si pak na nic nepamatují. Mezi Mistryní a žáky 2022-07-27 2022-06-12 peklo
227 Zpráva, kterou Bůh poslal ruské armádě 2z2 Gang v Kremlu je ve zmatku, nevědí jak ukončit válku. Putin je mrtvý. Byl odveden bytostmi Mistryně. Všechna jeho vystoupení jsou falešná. Jde jen o projevené horlivé démony, kteří nevydrží v těle dlouho. Musí často v těle měnit ducha, aby se mohl na krátkou dobu objevit.

Za co by měli být ukrajinci „vděční“.
Mezi Mistryní a žáky 2022-07-28 2022-06-12 peklo, lidé, MIMOŘÁDNÉ
228 Veganství a mír nám nabízejí ráj, jedení masa a válka zničí vše 1z9 Vakcíny nefungují, zhoršují zdraví. Mezi Mistryní a žáky 2022-07-29 2022-06-15 COVID, lidé
229 Veganství a mír nám nabízejí ráj, jedení masa a válka zničí vše 3z9 Jen 19 lidí vidělo papeže Františka v jeho pravém těle krokodýlího démona. Již 90 lidí ví, že Biden je také démon.

Nebe odvrací ruské rakety.
Mezi Mistryní a žáky 2022-07-31 2022-06-15 Nebe, peklo, lidé, MIMOŘÁDNÉ
230 Paramhansa Jógánanda (vegetarián) v předvečer velkého duchovního probuzení 205 Život lidí na Marsu a planetě Diw (4. duchovní úroveň, 152 světelných let daleko). Starodávná proroctví o naší planetě 2022-07-31 2022-07-31 Nebe, mimozemšťané, lidé, MIMOŘÁDNÉ
231 Roerichovci (vegetariáni) o epoše Maitreyu 189 Mistryně řeší výbuch podmořské sopky řízený drakem. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-04-10 2022-04-10 Mistři, peklo, karma, planeta, MIMOŘÁDNÉ
232 V hodině Nebeského soudu se probuďte a buďte nyní vegani 3z8 Asi 250 000 civilistů zabili rusové v čečenských válkách. Zprávy o znásilnění, žhářství, mučení a dalších zločinech ruských vojáků byly velmi rozšířené a byly považovány za naprosto nezbytné zlo těchto sil. „Musíme být k čečenskému lidu krutí, jinak ničeho nedosáhneme.“ Je to stejné jako na Ukrajině. Krutost na civilistech je ruský způsob boje. Mezi Mistryní a žáky 2022-08-09 2022-06-21 karma, peklo, lidé
233 V hodině Nebeského soudu se probuďte a buďte nyní vegani 6z8 Evropské státy se musí spojit a vytlačit Rusy z Evropy dokud je čas. Pokud padne Ukrajina, bude v Evropě válka. Výňatky státníků o postupu Ruska Evropou.
Šéf NATO Stoltenberg se propadá do pekla. Brzy se stane jedním z démonů.
Mezi Mistryní a žáky 2022-08-12 2022-06-21 karma, peklo, lidé
234 Rusko, vrať mír do své země a na Ukrajinu 3z3 Již mnoho lidí ví, že Putin je mrtev. Vzkaz jeho dvojníkovi a Kremlu. Není koho poslouchat. Pokud neukončíte válku, půjdete za ním do pekla.
Úmrtí v konfliktech s ruskou účastí v letech 1900-2022 více než 7 450 000 lidí. Výpovědi ruských vojáků.
Mezi Mistryní a žáky 2022-08-25 2022-07-01 karma, peklo, lidé
235 Pouze tvůrci míru mohou jít do Nebe 1z9 Vakcíny i COVID mění chování lidí. Věda to nezjistí. Putin byl vakcínou ovlivněn. Mezi Mistryní a žáky 2022-08-28 2022-02-23 COVID, lidé
236 Pouze tvůrci míru mohou jít do Nebe 5z9 Nanebevzatí Mistři mohou dávat zasvěcení, ale lidé je nevidí, ani neslyší. Jsou v jiné úrovni energie. Fyzická rovina potřebuje fyzické nástroje. Mezi Mistryní a žáky 2022-09-01 2022-02-23 lidé, Mistři, meditace, Nebe
237 Pouze tvůrci míru mohou jít do Nebe 6z9 Zabijácká entita vytvořená černou dírou, kterou vědci objevili je inteligentní. Má v úmyslu zabít, poškodit, zničit lidi na této planetě.
Vakcíny v kombinaci s živočišnou stravou dokážou vyvolat neovladatelné stavy.
Mezi Mistryní a žáky 2022-09-02 2022-02-23 DŮLEŽITÉ, peklo, karma, planeta, mimozemšťané, COVID, lidé
238 Proroctví o opětovném příchodu Mistra Lao-c' (vegan), velkého světce Tao 209 Lidé, kteří na Ukrajině riskují své životy při pomoci a ochraně druhých, půjdou do Nebe na náklady Mistryně.
Utrpení Mistryně a duchovních bytostí při snižování válečné katastrofy. Zákon karmy je brutální a nemilosrdný. Vše je vyrobeno živočišnou stravou.
Starodávná proroctví o naší planetě 2022-08-28 2022-08-28 Mistři, strava, peklo, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
240 Poslední výzva, abyste se stali vegany a činili upřímné pokání 1 ZACHRAŇTE SVOJI DUŠI.
KONEC PŘEVTĚLOVÁNÍ (reinkarnace).
POSLEDNÍ VÝZVA.

[1 minuta]
Toto je moje poslední nabídka, poslední výzva. Nyní se musíte stát vegany, abyste se ochránili.
Pokud se stanete veganem a budete činit upřímné pokání, skutečně vás vezmu do Nebe. Zaručuji.
Do šesti měsíců ode dneška (29. července 2022).
[Do 29. 1. 2023.]
POVINNÉ 2022-08-10 2022-07-29 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, Nebe, lidé, MIMOŘÁDNÉ
241 Poslední výzva, abyste se stali vegany a činili upřímné pokání 2z6 Poslední výzva na ukončení reinkarnací v tomto životě.
Boris Johnson je jednou z nebeských bytostí.
Mezi Mistryní a žáky 2022-10-29 2022-07-29 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, Nebe, COVID, lidé, MIMOŘÁDNÉ
242 Poslední výzva, abyste se stali vegany a činili upřímné pokání 4z6 Veškeré viry mají city a duši. Je to organizovaná skupina s vedením. Mají přesný způsob útoku a vědí, koho postihnou. Mezi Mistryní a žáky 2022-10-31 2022-07-29 karma, planeta, COVID, lidé, MIMOŘÁDNÉ, DŮLEŽITÉ, peklo
245 Rada Nejvyšší Mistryně Ching Hai všem věřícím a řešení pro krizi našeho světa 5z7 V případě Františka jeho gang podváděl, aby se mohl stát papežem. V případě Bidena je to stejné.
František se z pekla už nikdy nedostane, o to se postarám, to mi můžete věřit.
Všechny tyto vlády, které roky nic neudělaly pro ochranu dětí, jsou prohnilé. Všichni půjdou do pekla spolu s těmito zločinci. Taková je pravda.
I když je svět příliš zbabělý nebo slepý nebo příliš otrávený, než aby něco udělal, peklo je neušetří. Soud Nebes je neušetří.
Pokud je lidé budou následovat, půjdou do pekla také. Kdokoli vás přitahuje, jdete s tou osobou nebo s tou entitou.
Mezi Mistryní a žáky 2022-09-15 2022-01-25 DŮLEŽITÉ, Mistři, víra, lidé, peklo
246 Rada Nejvyšší Mistryně Ching Hai všem věřícím a řešení pro krizi našeho světa 6z7 Jedení masa, pití vína, podporování zabíjení dětí v děloze /potraty/ jsou jedněmi z hříchů.

„Všichni apoštolové se zdržovali masa a vína.“ ~ uvedl Eusebius v Důkazu evangelia 3.5
„Jakub, bratr Páně, se živil semeny a rostlinami a nedotkl se masa ani vína.“ ~ Epistulae ad Faustum XXII, 3
„Jakub, bratr Páně, byl svatý od lůna své matky; a nepil víno ani opojné nápoje a nejedl maso.“ ~ Hegesippus
„A štěstí se nachází v praktikování ctnosti. Proto apoštol Matouš požíval semena a ořechy, ovoce s tvrdou skořápkou a zeleninu, aniž by požíval maso.“ ~ Klement Alexandrijský
„Nepřirozené jedení masa je stejně znečišťující jako pohanské uctívání ďáblů s jeho oběťmi a nečistými svátky; účastí na nich se člověk stává spolustolovníkem ďáblů.“ ~ Klementinské homilie XII

Ale tenhle papež František se odváží otevřít svá špinavá, odporná ústa, z nichž kape krev, aby pomlouval Boha a Ježíše Krista. Tento svět je šílený. Uctívají ďábla, neuctívají Boha.
Já jen věřím, že křesťané a katolíci, ať si říkají jakkoli, evangelisté nebo znovuzrození křesťané nebo adventisté sedmého dne, všichni věří v Krista. Všichni by Františka měli vyhodit.
Mezi Mistryní a žáky 2022-09-16 2022-01-25 DŮLEŽITÉ, strava, víra, peklo, lidé
247 Vládněte se soucitem a ohleduplností ke všem cítícím bytostem 1z5 Královna Alžběta odešla do vyššího Nebe. A bude klidná a šťastná. Povinnosti plnila z celého srdce a na konci podepsala Zákon o vnímání zvířat. To jí vyneslo mnoho, mnoho zásluh. Mezi Mistryní a žáky 2022-09-18 2022-09-29 Nebe, strava, lidé
248 Vládněte se soucitem a ohleduplností ke všem cítícím bytostem 5z5 Zákony vesmíru. Mezi Mistryní a žáky 2022-09-22 2022-09-29 DŮLEŽITÉ, Nebe
249 Energie vyzařující na naši planetu 4z4 NASA našla důkazy o tom, že černá díra vytváří hvězdy…
Není to hvězda. Je to zabijácká entita. Černá díra nemůže zrodit nic dobrého, protože černá díra je samotné peklo.
Je na zničení našeho světa. Vyzařuje velmi špatnou energii na naši planetu, aby poškodila lidstvo a rozšířila všude tento druh škodlivého záření.

Vědci detekovali rádiový výboj z centra galaxie…
Je to nebeské protiopatření vůči této negativní energii.
Zachraňujeme, koho můžeme. Pouze ti, kdo jsou spravedliví, kteří jsou skutečně čistého srdce, mohou přežít. Lidé se musí odvrátit od násilí a začít u svého stolu. Nejezte žádné živé bytosti.

Lži papeže Františeka o hříchu Ježíše Krista.
Mezi Mistryní a žáky 2022-09-26 2022-02-08 DŮLEŽITÉ, Nebe, peklo, karma, planeta, mimozemšťané, lidé, víra
250 Důležité informace od šéfa COVIDu 1z6 ROZHOVOR S ŠÉFEM COVIDU. COVID chce zničit lidstvo. Milující laskavost lidi před COVIDem nezachrání. Milující laskavost patří do citové domény. Stejně jako inteligence nebo poznání světských věcí, nebo dokonce nějaké duchovní odpovědi patří do intelektuální, mentální oblasti. Emoce jsou z Astrální úrovně. Jaká je jediná ochrana před COVIDem. Mezi Mistryní a žáky 2022-10-11 2022-01-26 DŮLEŽITÉ
251 Důležité informace od šéfa COVIDu 2z6 ROZHOVOR S ŠÉFEM COVIDU. COVID skončí 4. listopadu 2099. Do té doby bude smrt, nemoc, zkáza, nové a smrtelně nebezpečnější varianty. Vakcína nijak nepomůže. Zůstane 9 % obyvatelstva.
Mnozí nejsou mými žáky, a nejsou nakaženi. Proč? Šéf COVIDU řekl: „Protože ještě nepřišel jejich čas.“
Mezi Mistryní a žáky 2022-10-12 2022-01-26 MIMOŘÁDNÉ, COVID, lidé, DŮLEŽITÉ
252 Důležité informace od šéfa COVIDu 6z6 Zpráva Nejvyšší Mistryně Ching Hai pro Její žáky. Nikdo nebude mít čas se připravit, pokud se nezmění. A každý, kdo přežije všechny katastrofy způsobené člověkem nebo nebem, bude vysledován, bude pronásledován až do posledního. Tentokrát nikdo neuteče. Mezi Mistryní a žáky 2022-10-16 2022-01-26 COVID, lidé
253 Proroctví o opětovném příchodu Mistra Lao-c' (vegan), velkého světce Tao 214 Pandemie COVID-19 byla podrobně předpovězena na Konec časů ve starých taoistických textech.
„Během 10 let roku Chia-Chen se objeví 90 druhů nemocí. Většina lidí zemře na prudké nemoci a dobytek bude trpět epidemiemi. Stane se to proto, že lidé nevěří ve Velké Tao [Nejvyšší Sílu].“
Rok Chia-Chen v proroctví je 2024 a deset let Chia-Chen je období 2020-2029.
Bůh se od nás odvrátil, protože náš hřích tak ohromně otřásá Nebesy a Zemí, dokonce do určité míry ničí stabilitu Vesmíru. To je důvod, proč když nás Nebe nechá žít, vesmír bude mít také potíže, kvůli kolektivní energii.
Starodávná proroctví o naší planetě 2022-10-02 2022-10-02 Mistři, Nebe, COVID, lidé
254 Proroctví o opětovném příchodu Mistra Lao-c' (vegan), velkého světce Tao 215 „Během 10 let Chia-Yen bude 60 nemocí. Deset zemře a jen jeden zůstane.“ Toto souhlasí s rozhovorem s šéfem COVIDu.
Dlouhodobé příznaky COVIDu.
Rozhovor s šéfem COVIDu.
Starodávná proroctví o naší planetě 2022-10-09 2022-10-09 lidé, COVID, MIMOŘÁDNÉ
255 Proroctví o opětovném příchodu Mistra Lao-c' (vegan), velkého světce Tao 216 COVID je přesně organizovaná skupina duchů. Vznikla z utrápených a zabitých zvířat. „Existuje 36 druhů duchů šesti domácích zvířat. Král těchto duchů se jmenuje Dunu. Ten povede 800 000 malých duchů, aby šířili nemoci zhoubných vředů a krvácení.“
Jak vzniká rakovina.
Starodávná proroctví o naší planetě 2022-10-16 2022-10-16 karma, COVID, lidé, MIMOŘÁDNÉ
256 Proroctví o opětovném příchodu Mistra Lao-c' (vegan), velkého světce Tao 217 Význam a síla Pěti Jmen. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-10-23 2022-10-23 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, lidé
257 Proroctví o opětovném příchodu Mistra Lao-c' (vegan), velkého světce Tao 218 Ochranné obaly Pěti Jmen a Daru získané od Mistryně. Jediná ochrana pro nezasvěcené. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-10-30 2022-10-30 DŮLEŽITÉ, Mistři, lidé, MIMOŘÁDNÉ
258 Proroctví o opětovném příchodu Mistra Lao-c' (vegan), velkého světce Tao 219 Umístění starého mystického nápisu na horu Hua v Číně. Dřívější životy Mistryně. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-11-06 2022-11-06 Mistři, MIMOŘÁDNÉ
259 Prosba Nejvyšší Mistryně Ching Hai k lidem, aby se probudili a poznali, co je správné a co ne 2z7 Mnoho takzvaných mistrů, kteří vystupují v televizi nebo mají svůj vlastní kanál, je pouze na Třetí úrovni.
Lidé jsou tak špatní. Musí platit. Takže to je důvod, proč všichni tito démoni, ďáblové a cokoli, co je nelidské a špatné pro svět, přicházejí do všech významných míst, aby zničili lidi.
Mezi Mistryní a žáky 2022-10-18 2022-09-29 Mistři, peklo, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
260 Rozhovor Nejvyšší Mistryně Ching Hai s májou 3z4 Kdo vládne tomuto světu a duchovním úrovním. Mezi Mistryní a žáky 2022-10-26 2022-07-16 Mistři, peklo, MIMOŘÁDNÉ
261 Rozhovor Nejvyšší Mistryně Ching Hai s májou 4z4 Mistryně nabízí pomoc peklu. Strava démonů. Duchovní bytosti nemohou pomoci nikomu, kdo skutečně nečiní pokání. Mezi Mistryní a žáky 2022-10-27 2022-07-16 Mistři, strava, peklo, Nebe, lidé, MIMOŘÁDNÉ
262 Uzavřete mír se zvířecími lidmi – staňte se vegany, uzavřete mír s lidstvem – už žádná válka 6z6 Existuje svět, kterému se říká „trestající svět“, kterému Nebe přidělilo, aby vynesl rozsudek nad brutální karmou naší planety.
Trestající svět je velmi přísný, nic jim neuteče a nic nebudou tolerovat. Chtějí zničit celou planetu a dokonce okamžitě. Mají vybavení, mají moc, mají vše, co potřebují k trestu. Je to jejich práce.
Mám vypnout Supreme Master Television a nechat svět potopit. Prodloužila jsem to o šest měsíců. Musíte přestat zabíjet a jíst zvířecí lidi, přestat vést válku a pomáhat si navzájem, kdekoli je to potřeba.
Mezi Mistryní a žáky 2022-11-08 2022-07-02 DŮLEŽITÉ, strava, Nebe, peklo
263 Satanské vládnoucí tendence a stupňování války na Ukrajině (Ureign) 2z4 Jezuitská extrémní přísaha. Mezi Mistryní a žáky 2022-11-12 2022-10-05 víra, peklo, lidé
264 Satanské vládnoucí tendence a stupňování války na Ukrajině (Ureign) 4z4 Výpovědi lidí, kteří zažili církevní rituály se znásilňováním a jedením dětí.
Znásilňování a sadistické mučení civilistů ruskou armádou.
Zatloukání hřebů do kolen…
Mezi Mistryní a žáky 2022-11-14 2022-10-05 DŮLEŽITÉ, peklo, víra, lidé
265 Pokud dáte klid, budete mít klid - cokoliv chceme, musíme to zasadit 2z5 Nový COVID dokáže zabít člověka, aniž by se v těle našel. Dokáže opustit napadené tělo a zase se do něj vrátit. Úmrtnost ve světě. Mezi Mistryní a žáky 2022-11-20 2022-10-17 DŮLEŽITÉ, COVID, lidé
266 Važte si Boží shovívavosti a poslouchejte Jeho/Její Přikázání 2z5 Vědci našli jaderné pozůstatky starší 2 miliard let. Ničíme tuto planetu stále dokola. Pokud se lidstvo nezmění, bude to znovu. Prosím, zachraňte se.
Hitler je stále v pekle.
Mezi Mistryní a žáky 2022-11-25 2022-11-05 peklo, planeta, lidé
267 Važte si Boží shovívavosti a poslouchejte Jeho/Její Přikázání 3z5 Rusové otevřeně kritizují „Putina“. Změna názvu Ukrajiny na „Ureign“ = máte svrchovanost. Význam slova Au Lac. Mezi Mistryní a žáky 2022-11-26 2022-11-05 lidé
268 Važte si Boží shovívavosti a poslouchejte Jeho/Její Přikázání 4z5 Jak slova ovlivňují strukturu vody. Napojení na zdroj energie – Vnitřní Zvuk. Mezi Mistryní a žáky 2022-11-27 2022-11-05 planeta, lidé, meditace
269 Važte si Boží shovívavosti a poslouchejte Jeho/Její Přikázání 5z5 Vývoj a zničení umělé inteligence na jedné z planet. Mezi Mistryní a žáky 2022-11-28 2022-11-05 mimozemšťané
270 Ctnostní vegani budou chráněni Boží mocí 4z5 Osvícený Mistr předává lidem, kteří pro Něj něco udělali „znamení spásy“. Je neviditelně vyznačeno na čele. Umožňuje jim vejít do vysokého Nebe. Mezi Mistryní a žáky 2022-12-02 2022-11-16 DŮLEŽITÉ, Mistři, Nebe, lidé
271 Proroctví o opětovném příchodu Mistra Lao-c‘ (vegan), velkého světce Tao 223 Extra životy Mistryně. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-12-04 2022-12-04 Mistři
272 Nebesa pomáhají těm, kteří jsou na benevolentní veganské cestě 3z3 V Londýně dopadl meteorit. Mělo být 533 mrtvých a mnoho zraněných. Nebe to zredukovalo skoro na nic, protože mnoho lidí v Londýně přešlo na rostlinnou stravu. Mezi Mistryní a žáky 2022-12-12 2022-11-30 planeta, strava
273 Proroctví o opětovném příchodu Mistra Lao-c' (vegan), velkého světce Tao 226 Narození Ježíše Krista. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-12-25 2022-12-25 Mistři, víra
274 Proroctví o opětovném příchodu Mistra Lao-c' (vegan), velkého světce Tao 227 Datum sestoupení Mistryně na tento svět. Nová duchovní země Mistryně mezi 11. úrovní a Ihôs Kih /Originální vesmír/. Slunce i Měsíc jsou vysoké duchovní bytosti. Starodávná proroctví o naší planetě 2022-01-01 2022-01-01 Mistři, Nebe, lidé, mimozemšťané
275 Proroctví velkého italského umělce Leonarda da Vinciho (vegetarián) 231 Název Vatikán pochází z pohanské víry. Nemá nic společného s Biblí, řečtinou ani latinou. Je odvozen od etruské bohyně Vatis. Etruskové věřili, že Vatis sídlí v podzemní jeskyni, a na vrcholu těchto jeskyní stavěli své chrámy, aby s ní mohli komunikovat. Starodávná proroctví o naší planetě 2023-01-29 2023-01-29 víra
276 Proroctví velkého italského umělce Leonarda da Vinciho (vegetarián) 232 Mnozí se modlí k Panně Marii, která jim však nemůže pomoci. Spojení k Bohu je přes Vnitřní Světlo a Vnitřní Zvuk získané od současně žijícího plně osvíceného Mistra. Starodávná proroctví o naší planetě 2023-02-05 2023-02-05 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, víra, lidé
277 Modlete se za osvobození světa 2z5 Svědectví muže, kterému byl ukázán život v pekle.
Lidé jsou nejmocnější bytosti po Bohu. Mohou přežít i bez jídla a vody a poznat Boha. Mají schopnost žít stovky nebo tisíce let, možná i navždy, ve fyzické rovině. Mohou vidět anděly, vidět Svaté, vidět všechny bytosti na Měsíci, na Slunci, na hvězdách a další neviditelné bytosti, které jim pomáhají nebo se jim snaží ublížit.
Mezi Mistryní a žáky 2023-02-06 2023-01-24 DŮLEŽITÉ, peklo, lidé
278 Modlete se za osvobození světa 3z5 Pokud nepřejde kritické množství lidí na rostlinnou stravu, karma se nezmenší. Pak může být použit druh biochemické bomby, která způsobí, že se veškeré vnímavé bytosti, které mají krev a dýchají, rozplynou ve vzduchu. Lidé kompletně zmizí. Dokonce i kosti a nehty. Vypaří se dokonce i bakterie, hmyz, červi v zemi, zvířata, lidé, všechno.
O COVIDu Kraken.
Mezi Mistryní a žáky 2023-02-07 2023-01-24 strava, karma, planeta, lidé, COVID
279 Modlete se za osvobození světa 4z5 Jak světová karma ovlivňuje myšlení. Mezi Mistryní a žáky 2023-02-08 0023-01-24 karma, lidé
280 Modlete se za osvobození světa 5z5 Válka na Ukrajině je světová kolektivní karma. Ukrajina se vzdala svých jaderných zbraní a je snadné na ni zaútočit. Mezi Mistryní a žáky 2023-02-09 2023-01-24 karma, lidé
281 Země s největší karmou: Lidé se musí modlit za odpuštění 2z6 Tři místa s největší karmou na planetě.
Snadný způsob, jak se nemuset na tuto planetu vrátit.
Mezi Mistryní a žáky 2023-02-11 2023-01-31 karma, lidé, planeta
282 Země s největší karmou: Lidé se musí modlit za odpuštění 3z6 Pokračování zemí s největší karmou.
Důkazy o reinkarnaci.
Mezi Mistryní a žáky 2023-02-12 2023-01-31 karma, lidé, planeta
283 Země s největší karmou: Lidé se musí modlit za odpuštění 5z6 Pokud Severní Korea neukončí jaderné pokusy, dojde tam k výbuchu. Mezi Mistryní a žáky 2023-02-14 2023-01-31 planeta, lidé
284 Země s největší karmou: Lidé se musí modlit za odpuštění 6z6 Způsob, jak vytváříme karmu.
Napojení na VNITŘNÍ ZVUK.
Mezi Mistryní a žáky 2023-02-15 2023-01-31 DŮLEŽITÉ, meditace, karma, lidé
285 Proroctví velkého italského umělce Leonarda da Vinciho (vegetarián) 233 Představitelé katolické církve jsou zástupci satanizmu. Starodávná proroctví o naší planetě 2023-02-12 2023-02-12 peklo, víra, lidé
286 Země s nejmenší karmou: Veďte soucitný život, abyste přitáhli více laskavosti 2z4 Deset zemí s nejmenší karmou. Slovensko je osmé. :-) Mezi Mistryní a žáky 2023-02-17 2023-02-06 karma, planeta
287 Země s nejmenší karmou: Veďte soucitný život, abyste přitáhli více laskavosti 3z4 Jak najít plně osvíceného Mistra. Mezi Mistryní a žáky 2023-02-18 2023-02-06 Mistři, lidé
288 Proroctví velkého italského umělce Leonarda da Vinciho (vegetarián) 234 Znásilňování jeptišek a nucené potraty v katolické církvi. Znásilňování malých dětí, jejich „lovení“ a jedení. Starodávná proroctví o naší planetě 2023-02-19 2023-02-19 DŮLEŽITÉ, peklo, víra, lidé
289 Probuzení k duchovnímu vědomí 2z14 Vztah k Mistryni určují minulé životy. Vše se děje pro pomoc lidem. Mezi Mistryní a žáky 2023-02-21 2023-02-08 Mistři, karma, lidé
290 Probuzení k duchovnímu vědomí 12z14 Muslimské mnohoženství je velké nedorozumění Mezi Mistryní a žáky 2023-03-03 2006-01-08 víra, lidé
291 Odhalení Nebes o budoucích světových událostech 2z5 Předpoklad Nebe o vývoji na planetě Zemi. Karma se velice zvětšila. Světová válka začne na konci roku. Vyhlazení 72 % lidstva na planetě mezi listopadem 2027 až listopadem 2031. Lidé budou udušeni démony, zbraněmi karmického jedu, prostě zmizí. V roce 2047 lidstvo na planetě nebude. Počty lidí, kteří snad přežijí. Jádro planety se přestalo točit a magnetické pole je poškozeno. Mezi Mistryní a žáky 2023-03-07 2006-02-19 DŮLEŽITÉ, Nebe, peklo, karma, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
292 Lidé musí spolupracovat a být vegany pro trvalý mír a štěstí 3z4 Co jsou zbraně karmického jedu k udušení lidí. Láva se blíží k povrchu Země. Měsíc se vzdaluje. Mezi Mistryní a žáky 2023-03-30 2006-03-06 DŮLEŽITÉ, strava, Nebe, peklo, karma, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
293 Proroctví velkého italského umělce Leonarda da Vinciho (vegetarián) 238 Tajné šifry v obraze Mona Lisa (La Gioconda), odhalení tajemství čísla 72 na mostě. Leonardo da Vinci (vegetarián) do obrazu zakódoval mnoho znaků zkázy lidstva. Starodávná proroctví o naší planetě 2023-03-19 2023-03-19 planeta, lidé
294 Proroctví anglické věštkyně Matky Shiptonové 242 Kdo je vinen za zfalšování prezidentských voleb v USA. Prokázané lži prezidenta Joe Bidena. /Pokračuje do proroctví 246./ Starodávná proroctví o naší planetě 2023-04-16 2023-04-16 karma, lidé
301 Pravda o lidských buňkách 2z3 Lidské buňky jsou dány z Nebe, ne z DNA rodičů. Jedna lidská buňka vyžaduje tisíce milionů bodů (duchovních zásluh). Mezi Mistryní a žáky 2023-04-17 2007-02-28 Nebe, lidé
302 Pravda o lidských buňkách 3z3 Jak dlouho trvalo Mistryni sestoupit z 5. úrovně na tento svět. Nenarození Mistryně na této planetě. Mezi Mistryní a žáky 2023-04-18 2007-02-28 Mistři, Nebe, MIMOŘÁDNÉ
303 Cnostní Esejci 6z12 Jak vzniká ego. Mezi Mistryní a žáky 2023-05-02 2007-08-22 lidé
304 Cnostní Esejci 8z12 Co se stalo, když Mistryně došla na nejvyšší duchovní úroveň. /Pokračuje v dalším díle./ Mezi Mistryní a žáky 2023-05-04 2007-08-22 Mistři, Nebe
305 Cnostní Esejci 12z12 Většina lidí má pouze 3-5 % kvality vznešenosti. Jak to rozvíjet. Mezi Mistryní a žáky 2023-05-08 2007-08-22 lidé
306 Proroctví anglické věštkyně Matky Shiptonové 246 Lži a bohatství prezidenta Putina. Život v Rusku. /Pokračuje v dalších dílech./ Starodávná proroctví o naší planetě 2023-05-14 2023-05-14 lidé
307 Čím jste klidnější, tím klidnější bude svět 7z11 Co se děje v okamžiku smrti. Způsob jak se čistí karma. Mezi Mistryní a žáky 2023-05-15 2018-01-07 DŮLEŽITÉ, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
308 Čím jste klidnější, tím klidnější bude svět 8z11 Jak musí Mistryně platit za záchranu lidí. Nejbližší žáci jsou dřívější nepřátelé. Lidé pod vládou démonů trpěli desítky miliard let. Nastal čas, kdy démoni musí planetu opustit. Kdo je Mistryně. Mezi Mistryní a žáky 2023-05-16 2018-01-07 DŮLEŽITÉ, Mistři, peklo, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
309 Čím jste klidnější, tím klidnější bude svět 11z11 Indická tradice kdy po smrti vládce byly jeho ženy zaživa upáleny společně s ním, aby mu ukázaly svou věrnost, vznikla „špatným“ překladem. Správně měly ženy stát „in front“před ohněm, po překladu zbylo jen „in“ v ohni. Mezi Mistryní a žáky 2023-05-19 2018-01-07 víra, lidé
310 Původ a vývoj lidských bytostí 2z15 Cyklus vývoje lidské bytosti: muž, gay, lesbička, bisexuál, žena. Samovznícené osoby jdou rovnou do pekla. Přechod bytostí ze stromů do zvířat. 11.11.2003 bylo 90 % populace svobodné. Nenarození Mistryně, její minulé životy jako Mistr. Na Zemi přišlo 20 Radů z Originálního Vesmíru. Okolo roku 3000 bude svět veganský. Návštěvy lidí z Měsíce a Marsu nejsou pro lidstvo viditelné. Vlády vlastní UFO. Dobří a špatní mimozemšťané. Mezi Mistryní a žáky 2023-05-23 2007-10-25 Mistři, Nebe, peklo, mimozemšťané, lidé, MIMOŘÁDNÉ
311 Původ a vývoj lidských bytostí 3z15 Kvalita ušlechtilosti lidí a zvířat. Mezi Mistryní a žáky 2023-05-24 2007-10-25 lidé
312 Původ a vývoj lidských bytostí 9z15 Je snadnější opustit svůj majetek než ego. To je jediný nepřítel. Mezi Mistryní a žáky 2023-05-30 2007-10-25 lidé
313 Původ a vývoj lidských bytostí 10z15 Vývoj vědomí od nerostu k lidskému tělu. Musíme získat výsadní zásluhu být člověkem.
Někteří lidé mají 2 % až 10 % lidské kvality.
Od 0 % do 40 % vědomí je obtížné učit. Nad 40 % pak většinu lidí můžete učit.
Od 20 % do 30 % jsou zkrotitelní zvířecí (lidé) – opice, králíci, kočky.
Od 10 % do 20 % jsou divocí, nezkrotní zvířecí (lidé).
Od 0 % do 10 % zlí zvířecí (lidé), například tygři, lvi, jedovatí hadi.
Nula procent (0 %) či méně jsou pekelné bytosti, ďáblové, opak Boha, opačná strana Stvoření.
Písek, kameny a stromy mají až 10 - 20 % Lidské kvality.
Voda 20 % až 30 % lidské kvality.
Ptačí lidé mají 50 % vědomí.
Svobodná vůle. Rostliny cítí, když je chceme utrhnout.
Pokrokem je nesmírná milost osvíceného Mistra.
Mezi Mistryní a žáky 2023-05-31 2007-10-25 lidé, planeta, Mistři
314 Původ a vývoj lidských bytostí 11z15 Vědomí v kamenech je jiné. Při rozložení větrem a vodou se vrací znovu do kamene. V případě zásluh jde do stromů. Princip karmy u lidí v 1. a 2. duchovní Úrovni. První úroveň 40 %, Druhá úroveň 60 % vědomí. Mezi Mistryní a žáky 2023-06-01 2007-10-25 planeta, lidé
315 Původ a vývoj lidských bytostí 12z15 Mocná karma pracuje po celém fyzickém vesmíru a neúnavně pronásleduje všechny její bytosti. Ty klesají proti svému lepšímu úsudku znovu a znovu. Bytosti Třetí úrovně vědomí překračují na pozitivní stranu a Vyšší síla se o ně postará. Maya je nemůže soudit a navždy ztratil kontrolu nad touto bytostí. Mezi Mistryní a žáky 2023-06-02 2007-10-25 karma, lidé
316 Proroctví anglické věštkyně Matky Shiptonové 248 Lži Putina a Kremlu o válce. /Pokračuje v dalších dílech./ Starodávná proroctví o naší planetě 2023-05-28 2023-05-28 lidé
317 Láska je majákem pravého lidského srdce 1z9 Pronásledování Mistryně. Komunikace s Jejími ochránci z Originálního vesmíru. Mezi Mistryní a žáky 2023-06-06 2017-12-31 Mistři, Nebe, lidé
318 Láska je majákem pravého lidského srdce 4z9 Pokud vás v době smrti přitahuje k Zemi jen jediná touha, pak se musíte vrátit. Pokud třeba milujete jablka, vrátíte se třeba jako červ, který žije v jablku.
Sex zablokuje tok duchovní energie a odvádí ho mimo tělo. Je to největší ztráta duchovní energie.
Mezi Mistryní a žáky 2023-06-09 2017-12-31 karma, planeta, lidé
319 Láska je majákem pravého lidského srdce 5z9 Alkohol ničí psychickou sílu. Intuice je potřebná ke spojení s nebesy. Mezi Mistryní a žáky 2023-06-10 2017-12-31 Nebe, lidé
320 Sdílení poselství lásky a míru 3z7 Co se stane s lidmi, kteří vydělávají na drogách, mase, zbraních… Možnost zrušení peněz. Mezi Mistryní a žáky 2023-06-17 2007-05-29 DŮLEŽITÉ, karma, lidé
322 Proroctví anglické věštkyně Matky Shiptonové 254 Vize o možném zničení asijských zemí. Kolaps velkoměst. Likvidace planety v 6 dnech a nocích. Starodávná proroctví o naší planet 2023-07-09 2023-07-09 karma, peklo, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
323 Bezpodmínečná pomoc a láska je odpovědí 2z12 Jak může Bódhisattva Zemského úložiště procházet peklem, aniž by Ho to ovlivnilo. Mezi Mistryní a žáky 2023-07-21 2019-04-28 Mistři, peklo, lidé, MIMOŘÁDNÉ
324 Bezpodmínečná pomoc a láska je odpovědí 3z12 Lidé v pekle už nemají mysl, trpí, nemohou se ani modlit, už ničemu nerozumí.
Jak Bódhisattva Zemského úložiště učinila slib, že bude pomáhat v pekle. Řekla: „Dokud pekla nebudou prázdná, nestanu se Buddhou.“ To je ten největší slib, jaký jste kdy slyšeli ve Stvoření.
Pokud jste hrdí na to, co děláte, myslíte si, že to děláte a jste skvělí, pak vám negativní síla, mája, tuto zásluhu vezme. Cokoli si myslíte v oblasti mysli, intelektuální nebo fyzické, to vše patří do tohoto Stínového světa. Cokoli, co unikne, kromě duchovní sféry, pokud odtud něco unikne – mluvíte o tom, přemýšlíte o tom – pak to patří do Stínového světa. A Stínový svět řídí mája a vy jste ztraceni. A pokud o tom budete mluvit více, budete dlužit, což znamená, že to budete muset dělat znovu a znovu. Kolikrát se budete chlubit svým dobrým skutkem, tolikrát to budete muset opakovat. A pokud nemáte možnost to změnit, tak máte dluh za věc, o které jste řekli, že jste ji udělali, a nezopakovali jste ji.
Mezi Mistryní a žáky 2023-07-22 2019-04-28 DŮLEŽITÉ, peklo, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
325 Bezpodmínečná pomoc a láska je odpovědí 4z12 Testování Mistryně lidmi používající černou magii. Záchrana jedné z nich 3 vteřiny před jejím pádem do hlubokého pekla. (Pokračování z předešlého dílu.)
Duše zde musí pracovat prostřednictvím mysli. Vaše duše rozumí všemu, vaše mysl ne. Je to mysl, se kterou se duše musí vypořádat, aby dosáhla vysvobození.
Mezi Mistryní a žáky 2023-07-23 2019-04-28 DŮLEŽITÉ, Mistři, peklo, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
326 Bezpodmínečná pomoc a láska je odpovědí 10z12 Mistrovi se dívejte do očí a nemluvte, tím se zachová síla požehnání. Mezi Mistryní a žáky 2023-07-29 2019-04-28 Mistři, lidé
327 Proroctví anglické věštkyně Matky Shiptonové 256 Ching Hai je čínský výraz pro Čistý oceán.
Testování duchovní úrovně lidí světelným paprskem. Pomoc mimozemšťanů při záchraně lidí bude pouze pro vegany s otevřeným okem moudrosti. V naší galaxii je mnoho planet s bytostmi vyvinutějšími, než jsme my. Všechny jsou veganské. Vše je transparentní a každý ví, kdo je kdo, podle světla, které vyzařuje. Návštěva nebe Tushita s věží vyzařující světlo.
Starodávná proroctví o naší planetě 2023-07-23 2023-07-23 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, strava, planeta, mimozemšťané, lidé, MIMOŘÁDNÉ
328 Božská prorocká moudrost svatého Františka z Assisi (vegetarián) 258 P. František byl zvolen katolickou mafií a má za úkol rozvrat církve. Starodávná proroctví o naší planetě 2023-08-06 2023-08-06 peklo, víra
329 Shromáždění lásky 7z11 O dluzích a dlužnících. Mezi Mistryní a žáky 2023-08-07 2006-10-03 karma, lidé
330 Mistryně Inkognito 1z6 Před konzumací namočte zeleninu na 5 min. do slané vody, odstraní se jedy a pesticidy.
Jste přesně tím, kým jste, a v tom stavu, v kterém máte být. Vše máte uvnitř sebe. Jste skvělí, jen se díváte ven a tam nic není.
Mezi Mistryní a žáky 2023-08-12 2000-05-12 meditace, strava, lidé, karma
331 Rozhovor s démonem 1z3 Rozhovor s králem horlivých démonů. Oslovují Mistryni „Králi, Králů, Králů“. Mohou zjistit, kdo jste na dálku.
Předzvěst ukončení války během několika týdnů. Pokud zabíjení lidí a zvířat skončí, odstěhují se do hor v Africe a mají volno. Již nebudou muset jíst energii mrtvol.
Mezi Mistryní a žáky 2023-08-18 2023-08-05 strava, peklo, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
332 Rozhovor s démonem 3z3 Máme mnoho potíží. Ukončete válku, buďte vegany a zbytek se sám upraví. Mezi Mistryní a žáky 2023-08-20 2023-08-05 strava, planeta, lidé
333 Božská prorocká moudrost svatého Františka z Assisi (vegetarián) 260 P. František je démon v lidském těle, který pracuje pro peklo. Podporuje znásilňování, týrání a vraždění dětí. Starodávná proroctví o naší planetě 2023-08-20 2023-08-20 peklo, víra, lidé
334 Zacházejte s lidmi laskavě 5z5 Proč je tak složité se soustředit na meditaci. Mistr na sebe bere karmu žáka.
Toto je velmi nebezpečný svět. Mnoho lidí přišlo sem dolů z Páté úrovně, Čtvrté úrovně, dělají to, co všichni ostatní a ani se nedostanou zpět do 5. nebo 4. úrovně a musí se sem znovu narodit. V naší skupině jsou lidé, kteří sestoupily z 6. nebo 7. úrovně, a i oni jsou pouze na 4. úrovni.
Po 3 hodinách meditace si udělejte alespoň krátkou přestávku.
Mezi Mistryní a žáky 2023-08-25 2007-05-27 Mistři, meditace, Nebe, lidé
335 Řešení systému stvoření 1z2 Více než 3,8 miliardy lidí děkuje Mistryni za Její práci pro svět. Pokud mi opravdu poděkujete a oceníte mé úsilí, pak to ohromně pomůže především vám samotným, vaší rodině…
Takzvaný stvořitel, co stvořil tento svět do tohoto chaosu a neopravuje jej, je vinen úpadkem lidí.
Oběti Mistryně pro lidi a planetu. Entity Mistryni bezdůvodně zablokovaly (ukradly) několik milionů v bance.
Mezi Mistryní a žáky 2023-08-26 2019-07-17 DŮLEŽITÉ, Mistři, peklo, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
338 Řešení systému stvoření 2z2 Tento svět byl stvořen k mučení lidí, zvířecích lidí a všech ostatních viditelných i neviditelných bytostí.
Hovory se stvořitelem a bohem. „Opravte to, nebo zmizte. Nebo si najdu způsob, jak vás navždy vyhnat z této Země, aby lidé a ostatní bytosti byli svobodní.“
Děkujte všem horlivým duchům, kteří se obrátili a jsou nyní s námi.
Mezi Mistryní a žáky 2023-08-27 2023-08-17 DŮLEŽITÉ, peklo, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
339 Vlci v ovčím rouchu: Pozor na podporu Kremlu 1z2 Kreml a NATO spolupracují na zničení Ukrajiny. Budapešťské memorandum. Mezi Mistryní a žáky 2023-08-28 2023-08-20 lidé
340 Výzva k probuzení světových vůdců, aby zrušili válku na Ukrajině (Ureign) 1z3 O osudu pana Prigožina vůdce Wagnerových žoldáků po smrti.
Po smrti mají lidé, kteří nemají duchovní zásluhy nebo osvíceného Mistra, který pro ně přijde, 49 dní na soud duše. Jsou ve stavu tzv. limba. V tuto dobu mohou jejich příbuzní ještě zlepšit jejich úděl.
Mezi Mistryní a žáky 2023-09-07 2023-08-20 DŮLEŽITÉ, peklo, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
341 Výzva k probuzení světových vůdců, aby zrušili válku na Ukrajině (Ureign) 2z3 Nic neunikne spravedlnosti nižšího Vesmíru. Za vše se musí zaplatit i s vysokými úroky.
Prosím, zapamatujte si, po smrti máte stále 49 dní na pokání.
Až budete v pekle nebo před jakýmkoli soudním tribunálem, když se vás zeptají, zda si chcete nejprve užít odměnu za vaše dobré skutky nebo chcete nejprve potrestat za své přečiny, tehdy řekněte: „Prosím, chtěl bych si nejprve užít svoji odměnu za své dobré skutky.“
Pak se vroucně z celého srdce modlete, abyste mohli potkat osvíceného Mistra, který vás pozvedne, abyste mohli pokračovat v konání dobrých skutků.
Důležité informace pro lidi, kteří podporují Kreml.
Mezi Mistryní a žáky 2023-09-08 2023-08-20 DŮLEŽITÉ, peklo, lidé, MIMOŘÁDNÉ
342 Božská prorocká moudrost svatého Františka z Assisi (vegetarián) 263 Katolická církev otevřeně oznámila, že „Lucifer je Bohem římskokatolické církve“. Starodávná proroctví o naší planetě 2023-09-10 2023-09-10 víra, peklo
343 Nejlepší je hledat osvícení a osvobození 2z8 Jak Mistři minulosti vytvářeli nové duchovní země na 4. duchovní úrovni a odváděli tam své žáky, které za života zasvětili.
Psi si pamatují své minulé životy.
Mezi Mistryní a žáky 2023-09-11 2018-11-18 Mistři, Nebe, MIMOŘÁDNÉ
344 Nejlepší je hledat osvícení a osvobození 7z8 Jak Mistryně začala učit žáky. Zážitky po zasvěcení. Mezi Mistryní a žáky 2023-09-16 2018-11-18 Mistři, meditace, lidé, MIMOŘÁDNÉ
345 Nejlepší je hledat osvícení a osvobození 8z8 Zážitky po zasvěcení. Proč jsou někteří lidé chudí. Mezi Mistryní a žáky 2023-09-17 2018-11-18 karma, meditace, lidé
346 Božská prorocká moudrost svatého Františka z Assisi (vegetarián) 264 Mistryni pronásledují ruští špioni.
Jezuitská extrémní přísaha
Starodávná proroctví o naší planetě 2023-09-17 2023-09-17 Mistři, víra, lidé
347 Spolu můžeme vymazat světovou karmu 1z3 Mája a takzvaný stvořitel tohoto světa je zavřený ve vězení v pekle, protože jsem je oba zažalovala za to, že nedělají to, co hlásají. Dokonce se snažili podvést i mně. Tím se dopustili hříchu proti vlastnímu zákonu.
Mája, král iluze, byl přinucen králem horlivých démonů změnit, vymazat veškerou karmu na této planetě. Pokud by lidé začali spolupracovat, vysvobodili by se z tohoto světa, lidé to odmítli.
Jak by vypadal život na této planetě bez karmy.
Mezi Mistryní a žáky 2023-09-18 2023-09-08 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, peklo, lidé, MIMOŘÁDNÉ
348 Spolu můžeme vymazat světovou karmu 3z3 Karma je zcela vymazána, ale musíme pokračovat v dobrém (veganském) způsobu života. V opačném případě budou stvořitel a mája pokračovat v záminkách, aby se pokusili najít způsob, jak vás mučit, jak vám bránit v duchovním rozvoji a blokovat vám cestu do Ráje.
Umírá mnoho mladých lidí.
Mezi Mistryní a žáky 2023-09-20 2023-09-08 DŮLEŽITÉ, strava, peklo, MIMOŘÁDNÉ
349 Nejlepší řešení pro rychlý mír na Ukrajině (Ureign) 1z3 Čtyři možnosti ukončení války na Ukrajině. Mezi Mistryní a žáky 2023-09-21 2023-09-12 lidé
350 Oceňte hodnotu zasvěcení 1z7 Proč někdo po zasvěcení nevnímá Vnitřní Světlo a Vnitřní Zvuk. Mezi Mistryní a žáky 2023-09-24 1995-08-25 meditace, lidé
351 Oceňte hodnotu zasvěcení 2z7 Jak správně meditovat Metodou Quan Yin. Mezi Mistryní a žáky 2023-09-25 1995-08-25 meditace, lidé
352 Oceňte hodnotu zasvěcení 3z7 Zasvěcení se naskytne jednou za milion let. V době smrti je váš Mistr jediný, kdo smí přijít a pomoci vám. Mezi Mistryní a žáky 2023-09-26 1995-08-25 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, lidé, MIMOŘÁDNÉ
353 Oceňte hodnotu zasvěcení 4z7 Co pro Mistra znamená někoho zasvětit nebo pozvednout. Proč někdo po zasvěcení nevnímá Vnitřní Světlo a Vnitřní Zvuk. Mezi Mistryní a žáky 2023-09-27 1995-08-25 Mistři, meditace, lidé, MIMOŘÁDNÉ
354 Oceňte hodnotu zasvěcení 5z7 Veškerá náboženství pocházejí z jediné Metody Quan Yin.
Co zbylo z Metody Quan Yin ve vírách. V křesťanství je to kříž, který dělají na těle. [Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.] V buddhismu sepnutí rukou. U muslimů držení hlavy. Turbany, šály, dlouhé vlasy, kobereček…
Mezi Mistryní a žáky 2023-09-28 1995-08-25 DŮLEŽITÉ, Mistři, víra, lidé, MIMOŘÁDNÉ
355 Oceňte hodnotu zasvěcení 6z7 Kdybyste viděli zbídačený stav vaší duše, zemřeli byste.
Trojité zapření Ježíše apoštolem Petrem.
V tuto dobu se Mistr nesmí zabít.
Mezi Mistryní a žáky 2023-09-29 1995-08-25 Mistři, víra, lidé
356 Oceňte hodnotu zasvěcení 7z7 Nelze vyjádřit vzácnost Metody Quan Yin. Pokud promarníte příležitost pro zasvěcení, nedostanete ji po tisíc miliónů let. Zařadíte se na konec fronty všech bytostí. Mezi Mistryní a žáky 2023-09-30 1995-08-25 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, lidé, MIMOŘÁDNÉ
357 Z čeho je vytvořen tento svět 1z2 Tento svět se neskládá ze všech duší, které jsou hodny být lidmi, ale také z démonů, ďáblů a špatných energií.
Protože ďáblové a démoni nejsou vždy stvořeni z původní Duše, a poté se do tohoto stavu změní, ale jsou skutečně složeni ze špatných energií z lidských myšlenek, lidských činů a lidských špatných tužeb.
Nemluvě o tom, kolik lidských těl je obsazených nebo posedlých nižšími entitami, jako jsou ďáblové, démoni, duchové, pekelné bytosti, pokud to vůbec jsou bytosti.
41 % světové populace je stále v této kategorii! Jsou nelidskými lidmi a dělají zlé skutky.
Pokud se toto procento zvýší, pak bude jejich dominantní síla nemyslitelná. Lidé budou bezmocně podrobeni, zotročeni nebo vyhnáni z existence! To může být ten nešťastný konec.
Všechno na tomto světě je těžká past. Je to trik. Je to spolupráce, abyste trpěli, abyste byli zaneprázdněni, abyste nikdy neměli čas si ani vzpomenout na Boha, abyste nebyli vznešenými dětmi Božími, jakými původně jste.
Nejde o veganství, které spasí svět. Je to ta soucitná složka milosrdenství v tomto způsobu života, která vytvoří lepší energii a změní atmosféru tohoto světa, ve kterém žijete.
Mezi Mistryní a žáky 2023-10-01 2023-09-20 DŮLEŽITÉ, strava, peklo, karma, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
358 Z čeho je vytvořen tento svět 2z2 Všechny opakované neúprosné, brutální katastrofy, války, nemoci a pandemie, které se na světě dějí, jsou proto, že to tak chcete.
Vytvořili jste to vašimi myšlenkami, vaším jednáním, vaším nemilosrdným způsobem života. Ať už vědomě, nebo nevědomě, bude to plodit všechny druhy potíží, utrpení a smutku tak, jak jste toho svědky právě teď v našem světě.
Toto je fyzický svět, takže musíte spolupracovat fyzickým způsobem. Protože ve fyzickém světě platí jiné zákony než v Nebesích.
V Nebesích nejsou bytosti trestány, žádný zákon tam není, prostě vše děláte správně.
V tomto fyzickém světě pro vás bude vytvořeno mnoho situací, abyste dělali špatné věci, a pak budete potrestáni a budete recyklováni znovu, znovu a znovu.
A pokaždé, když se vrátíte na Zemi jako lidská bytost nebo ve fyzickém těle zvířecího-člověka, předtím slíbíte, že budete konat dobro, abyste byli ušlechtilou bytostí. Nebudete si ale pamatovat nic ze svého minulého života a budete znovu svedeni, budete chyceni do pasti, takže budete opět konat špatně.
Pro případ, že se mi nepodaří zachránit planetu s bytostmi na ní:
Pak by mnozí z vás, kteří se nerozpomínají na Boha, na Mistrovo učení a do poslední vteřiny svého života se zabývají jen fyzickým požitkem, rozkoší, úspěchem a neúspěchem, půjdou do pekla. [Nejnižší úroveň duchovního Astrálního světa.] V takovém případě nevím, kdy z něho budete moci vyjít.
Musíte si dobře pamatovat, že ani v pekle se vším tím neúprosným utrpením, které vám bude vyměřeno, ani nikde jinde nezemřete. Vaše duše je věčná a Bůh vás samozřejmě věčně miluje. Jen si to zapamatujte.

Modlete se ze všech sil, které máte. Pokud si vůbec v pekle dokážete vzpomenout na Boha, prostě se modlete. Modlete se k Bohu, aby vám seslal pomoc.
Astrální bytosti ve shovívavé nárazníkové zóně vás zaslechnou a přijdou vás zachránit. Přijde čas, kdy se odtamtud dostanete. A pokud se odtamtud dostanete, vzpomeňte si na Boha a modlete se za lepší porozumění. Kéž je Bůh milosrdný k vám všem.

Někdy i velmi milující, mírní psi jsou posedlí, aby ubližovali lidem nebo dokonce svým majitelům. V tu chvíli je posednou horliví démoni nebo ďáblové, nepřátelé toho člověka, duše, duchové mrtvých nepřátel, které stále bloudí po planetě a chtějí se pomstít svému takzvanému bývalému nepříteli.
Mezi Mistryní a žáky 2023-10-02 2023-09-20 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, peklo, karma, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
360 Praktikujte střední cestu 8z8 Metoda Quan Yin, oko moudrosti. Mezi Mistryní a žáky 2023-11-08 1998-05-09 meditace, Mistři, lidé
361 Vrcholný Mistr: Jediný syn Boha 1z3 Jak vznikli démoni. Rozdíly v peklech. Boj s čarodějnictvím a vysvobození čarodějnice z nejhlubšího pekla. Mezi Mistryní a žáky 2023-11-09 2023-10-28 strava, peklo, karma, lidé
362 Vrcholný Mistr: Jediný syn Boha 2z3 Pravý význam Svaté Trojice: Otce, Syna a Ducha Svatého.
Otec: Původ všeho, Slovo, Vibrace, Vnitřní Nebeský Zvuk.
Vnitřní Nebeský Zvuk je velmi silná Vibrační energie, Vnitřní Nebeské Světlo je další druh Vibrace nebo Zvuku, ale jemnější.
Kombinace Vnitřního Nebeského Zvuku a Světla je takzvaná Metoda Quan Yin, kterou učím lidi. Bůh je bezejmenný. Pokud chcete poznat Boha, pomůže vám vnitřní Nebeské Světlo a Vibrace, Zvuk. To je nejjistější způsob, nástroj, který vás přivede Domů k Bohu.
Svědectví lidí, kteří se svojí psychickou energií snažili zabít Mistryni.
Mezi Mistryní a žáky 2023-11-10 2023-10-28 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, Nebe, lidé, MIMOŘÁDNÉ
363 Vrcholný Mistr: Jediný syn Boha 3z3 Pravý význam Svaté Trojice: Otce, Syna a Ducha Svatého. /Pokračování./
Všemohoucí Bůh je nejvyšší. Syn: Vrcholný Mistr je jediným Synem Božím. Když se Syn Boží, který je projevenou Silou Vrcholného Mistra, stane takzvaným člověkem například na Zemi, pak může používat téměř 90 % Síly Vrcholného Mistra. Těch 10 % je spojení mezi Nimi.
Ježíš je skutečně Synem Božím. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce." [Jan 14:6-11] Když se On/Ona vrátil, pak Ho/Ji samozřejmě také nazýváme Synem Božím.
Každý jiný Mistr je jen Svatý nebo Mudrc, který vychází z Vrcholného Mistra skrze fyzický kanál projeveného Syna Božího na Zemi.
Na Zemi jsou nyní pouze tři Mistři na Páté úrovni a nejsou v žádné církvi nebo náboženské organizaci.
Možnost postupu opravdových lidí alespoň nad Třetí úroveň. Nová duchovní říše Tim Qo Tu nad 10/11 úrovní.
Pokud skutečně chcete být navždy osvobozeni z tohoto trpícího světa, musíte najít žijícího Mistra, ne toho, který již vystoupil na Nebesa [opustil tělo], protože Jeho duchovní energie po zhruba 200 letech už na naší planetě není.
Mezi Mistryní a žáky 2023-11-11 2023-10-28 DŮLEŽITÉ, Mistři, Nebe, víra, lidé, MIMOŘÁDNÉ
364 Důvod, proč duše sestupují do tohoto světa 1z4 Jak se lidé ocitli na planetě Zemi. Mezi Mistryní a žáky 2023-11-12 2023-11-06 lidé, peklo, Nebe
365 Důvod, proč duše sestupují do tohoto světa 2z4 Proč lidé uzavírají smlouvy s démony, i když jsou potom navždy jejich otroky.
Jezuitská extrémní přísaha.
Mezi Mistryní a žáky 2023-11-13 2023-11-06 lidé, víra, peklo
366 Důvod, proč duše sestupují do tohoto světa 4z4 Bez Osvíceného Mistra se z cyklu života a smrti [reinkarnace] nikdy nedostanete. Vždy potřebujete Mistra, který vás vezme Domů. Takové je pravidlo. Mezi Mistryní a žáky 2023-11-15 2023-11-06 DŮLEŽITÉ, Mistři, Nebe, lidé
367 Malý třesk na obnovu světa 1z3 Dva způsoby, jak obnovit tento svět.
První: Světová populace bude téměř celá zničena.
Zůstane možná jen 5 % populace nebo méně a začnou znovu, jako v dávných dobách.
Druhý: Odstranění karmy smrtí Mistra. Pokud je Mistr dostatečně mocný, pak se může po krátké době znovu oživit.
Nedokážete si představit, jak obrovská je karma, která se hromadí od dávných časů, na které si ani nepamatujeme. Proto máme pandemie, epidemie, válku, hladomor, přírodní katastrofy atd. – ke snížení počtu obyvatel planety.
Proč zatím nedošlo ke katastrofám, které předpovídali jasnovidci. Čas v Nebi a na naší planetě je rozdílný. Stane se to, až přijde ten správný čas.
Stále čekáme, až nastane kritický počet veganů. Protože v tuto chvíli jsou lidské bytosti na pouhých 30 % veganů. Potřebujeme o 50 % více.
Mezi Mistryní a žáky 2023-11-27 2023-11-18 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, karma, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
368 Malý třesk na obnovu světa 2z3 Král karmy se také znovuzrozuje na Zemi, stejně jako každý jiný člověk. Až přijde o práci, bude se řídit učením Mistryně a půjde do Nové Říše.
Démoni a ďáblové, kteří stejně nemají duši, kteří se zrodili a žijí díky špatné karmické energii lidí, musí být také odstraněni, na nějakou jinou neobydlenou planetu, kde nejsou žádné jiné bytosti. A musí tam zůstat, dokud se nepřesunou do nějakého pekelného světa – anebo dokud časem automaticky nezaniknou – dokud nepřijde čas, kdy už nebudou špatné energie, které je živí, živí jejich existenci.
V současné době není procento lidských veganů dostatečné. Vegetariáni moc nepomohou, protože jsou stále spojeni se zvířecími lidmi prostřednictvím jejich mléka nebo vajec, nebo dokonce jedí rybí lidi a říkají tomu vegetariánství. Nejsou dost čistí na to, aby mohli být použiti v projektu spásy. Takže vegani jsou ti, kteří mohou zachránit planetu, až budou odstraněny všechny překážky, až bude odstraněna karma.
Mezi Mistryní a žáky 2023-11-28 2023-11-18 DŮLEŽITÉ, strava, Mistři, peklo, karma, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
369 Malý třesk na obnovu světa 3z3 Vše je to z 95 % hotové. Věděla jsem, že je hotovo, když jsem uslyšela TŘESK v srdci naší planety.
Nyní čekáme, až přijde kritické množství veganů. Protože novou karmu, kterou lidé nyní vytvářejí, nelze příliš dlouho odkládat. Lidstvo musí přispět. Je to jediný způsob, jak se můžeme z tohoto problému dostat, vyvíjet se a být osvobozeni, zatímco ještě žijeme na Zemi.
Vegani musí být přirozeně, dobrovolně vegany. I veganští zvířecí lidé musí být přirozenými vegany. Ti, co jsou chováni v továrnách a krmeni všemi druhy antibiotik a léků, se nepočítají, i když jsou krmeni vegansky. Naopak vytvářejí pro nás další karmu.
Snažme se ze všech sil přesvědčit ostatní, aby se stali vegany – čím dříve, tím lépe. Protože vyměřený čas může také vypršet. Pokud se to povede, nejdříve přijde mír a veganství přijde poměrně brzy poté.
Vážení náboženští vůdci, mniši a mnišky různých náboženství,všichni dobří hlavní zakladatelé hlavních náboženství, jako je buddhismus, křesťanství, hinduismus, islám, džinismus, taoismus, Sikhismus atd… učili lidi milovat všechny Bohem stvořené bytosti, takže nezabíjet a nejíst zvířecí lidi je pro příslušné věřící POVINNOST. K jakému náboženství patříte, nebo které zastupujete, bez veganského životního stylu?
Mezi Mistryní a žáky 2023-11-29 2023-11-18 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, Nebe, peklo, karma, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ, víra
370 Tělový kód Mistryně 5z11 Zkoumání čaker a aury Mistryně na stroji z jiného světa.
Proč Mistryně dosáhla tak rychle osvícení.
Mezi Mistryní a žáky 2023-12-04 2000-05-20 DŮLEŽITÉ, mimozemšťané
371 Tělový kód Mistryně 6z11 Osm typů tělových kódů z 64 je rakovinových. (I-Ťing, Kniha proměn.)
Na vyšších planetách se léčí světlem a zvukem. Přístroje se ovládají myslí.
Mezi Mistryní a žáky 2023-12-05 2000-05-20 mimozemšťané, lidé
372 Proroctví německé švadleny Berthy Dudde 276 Osvobození vaší duše by mělo být nejdůležitějším cílem ve vašem životě. Protože, když to v této době ztratíte, bude to trvat eony, eony, eony, stovky, miliardy, tisíce miliard, biliony let, než budete moci znovu získat svůj status jako člověk, zvířecí lidé…
Možná se nebudete moci osvobodit, možná neuvidíte Slunce. Možná vám nebude dáno žádné fyzické tělo, abyste měli šanci vykoupit své minulé prohřešky, minulé hříchy, které někdy nejsou jen vaše chyba, ale byly ovlivněny negativní silou ve fyzickém světě.
Cesta, kterou si zvolíme v tomto životě během konečného času (poslední soud), bude mít trvalý dopad na další existenci naší duše po celé eony!
Mistryně a Ježíš jsou jedno.
Starodávná proroctví o naší planetě 2023-12-10 2023-12-10 DŮLEŽITÉ, Mistři, strava, Nebe, peklo, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
373 Proroctví německé švadleny Berthy Dudde 278 Poslední soud a přechod do Nové doby.
Svědectví lidí, kteří byli ochráněni Mistryní.
Starodávná proroctví o naší planetě 2023-12-24 2023-12-24 Mistři, Nebe, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
374 Tajemství Venuše 1z12 V naší galaxii byly čtyři obydlené Venuše. A dvě z nich byly zničeny výbušnými jedovatými plyny převážně z chovu hospodářských zvířat. Jedna z nich vybuchla, na druhou se koukáme. Bylo zničeno asi 5 miliard planet. Mezi Mistryní a žáky 2024-01-03 2009-08-29 strava, planeta, mimozemšťané, lidé, MIMOŘÁDNÉ
375 Tajemství Venuše 2z12 Informace o Venuších z Knihovny historických záznamů galaxie. Lidé na zničených Venuších byli vysoce vyspělí a kohokoliv, kdo mluvil o něčem, co nebylo materialisticky prokázané, okamžitě zavraždili. Kde skončili obyvatelé těchto planet. Mezi Mistryní a žáky 2024-01-04 2009-08-29 planeta, mimozemšťané, lidé, MIMOŘÁDNÉ
376 Tajemství Venuše 3z12 Zhmotňování duchovních bytostí na Zemi. Cestovní opasek. Božské bytosti žijící uvnitř naší planety. Mezi Mistryní a žáky 2024-01-05 2009-08-29 Nebe, planeta, mimozemšťané, lidé, MIMOŘÁDNÉ
377 Tajemství Venuše 4z12 Zdroje metanu. Podle čeho se lidé rodí na různých planetách – vývoj duší. Proč je Mistryně na naší planetě. Bytosti na Slunci a Měsíci. Mezi Mistryní a žáky 2024-01-06 2009-08-29 Mistři, karma, Nebe, planeta, mimozemšťané, lidé, MIMOŘÁDNÉ
378 Tajemství Venuše 5z12 Bytosti žijící uvnitř naší planety nám přicházejí na pomoc, protože znají zákon karmy. Některá UFO jsou „domácí“. Proč je některé náboženství známější než jiné. Mezi Mistryní a žáky 2024-01-07 2009-08-29 víra, planeta, mimozemšťané, lidé, MIMOŘÁDNÉ
379 Tajemství Venuše 8z12 Shromáždění dračí květiny. Vývoj lidí a zvířat na Zemi. Zvířata vyvažují lidskou agresivitu. Vyhynulý druh se nesmí vrátit. O očkování lidí. Mezi Mistryní a žáky 2024-01-10 2009-08-29 Mistři, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
380 Zabíjející, zastrašující svět v mezeře mezi karmou 1z3 Postupy černé magie, která je mezi karmou. Pokud se věci dějí mezi karmami, ani Pán karmy je nemůže zaznamenat a vy stále trpíte.
Osvobození vaší duše by mělo být nejdůležitějším cílem ve vašem životě. Protože když to v této době ztratíte, bude to trvat eony, eony, eony, stovky, miliardy, tisíce miliard, biliony let, než budete moci znovu získat svůj status jako člověk nebo jako zvířecí lidé či něco jiného.
41 % světové populace je buď zrozena démony, podporována démony, ovlivněna démony, ovládána démony nebo jsou sami démony v lidské podobě, protože si půjčují těla lidí.
Mezi Mistryní a žáky 2023-10-15 2023-10-08 DŮLEŽITÉ, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
381 Zabíjející, zastrašující svět v mezeře mezi karmou 2z3 Praktiky černé magie mezi karmami. Jedovatý věnec pro Mistryni. Mezi Mistryní a žáky 2023-10-16 2023-10-08 karma, Mistři, lidé, MIMOŘÁDNÉ
382 Zabíjející, zastrašující svět v mezeře mezi karmou 3z3 Co se děje s dušemi dětí po potratu. Mezi Mistryní a žáky 2023-10-17 2023-10-08 lidé
383 Proroctví Pána Ježíše Krista (vegetarián): Soužení na konci časů a Druhý příchod 285 Kdy byl a jak probíhal, druhý příchod Ježíše Krista.
Změny na Slunci, Zemi a Měsíci.
Starodávná proroctví o naší planetě 2024-02-11 2024-02-11 Mistři, planeta
384 Proroctví Pána Ježíše Krista (vegetarián): Soužení na konci časů a Druhý příchod 286 Smrt a znovuzrození Ježíše. Ukončil Svou misi v roce 1948 jako Velký Mistr Baba Sawan Singh Ji Maharaj v Indii.
Jak dlouho trvá cesta svatých z Páté úrovně na Zemi. Bez zrození zde mohou být pouze 14 dní. Mistryni trvala cesta z Páté úrovně 4 roky, 2 měsíce a 9 dní. Byla započata kolem roku 1948 (obnovení nezávislosti Izraele). „Narození“ Mistryně.
Starodávná proroctví o naší planetě 2024-02-18 2024-02-18 Mistři, Nebe, lidé, MIMOŘÁDNÉ
385 Moc nezávislosti 4z6 Síla skupinové meditace vás umyje do čista. I ten nejhorší, dokonce nejhorší v naší skupině, ale často přichází meditovat, je dokonce lepší než ti, kteří nechodí na skupinovou meditaci. Mezi Mistryní a žáky 2024-01-31 1993-10-29 meditace, lidé
386 Uvědomte si, že jste dokonalí v každém směru 5z8 Boží vůle je taková:
Cokoli děláte, děláte to v Jeho/Jejím Jménu. Cokoli děláte, děláte to, protože to musíte udělat. Odevzdáte i činnost do Boží vůle, protože tomu nemůžete pomoci, musíte to udělat. Pak se podrobíte výsledku.
Ale svobodná vůle je taková, že to můžete také odmítnout. Ale důsledek pak bude stejný.
Mezi Mistryní a žáky 2023-02-28 1997-10-23 DŮLEŽITÉ, Nebe, lidé
387 Proroctví Pána Ježíše Krista (vegetarián): Soužení na konci časů a Druhý příchod 290 První křesťané dodržovali bezmasý způsob života. Ve 4. století n. l. římský císař Konstantin podkopal základní učení křesťanství a položil základy římskokatolické církve. Interpretace Bible, podle níž se jedlo maso, se stala oficiálním vyznáním víry v Římské říši. Věrní bezmasí křesťané museli praktikovat tajně, jinak jim hrozila smrt za kacířství. Konstantin jim prý v případě zajetí lil do krku roztavené olovo.
Nedávná 800stránková zpráva ze Španělska odhaduje, že v posledních desetiletích mohlo být římskokatolickými duchovními a laiky zneužito 440 000 nezletilých dětí, a dokonce i batolat. Tato trestná činnost je rozšířená na pěti kontinentech a církev ji systematicky kryje. Katolická církev zaplatila jen v USA za vypořádání sexuálního zneužívání z 80. let 20. století téměř 4 miliardy USD.
Starodávná proroctví o naší planetě 2024-03-17 2024-03-17 DŮLEŽITÉ, meditace, strava, víra
388 Žijte naplňující život 4z6 Jediným smyslem našeho života zde je poznání, že sem nepatříme. Smyslem fyzické existence je poznat svou nefyzickou existenci, abyste v porovnání s ní skutečně doopravdy poznali sami sebe. Jsme nefyzičtí, máme kvalitu Boha. Pokud si tuto pravdu neuvědomíme, musíme se sem vracet znovu, znovu a znovu, než si to uvědomíme. Mezi Mistryní a žáky 2024-03-19 1996-08-11 DŮLEŽITÉ, Nebe, lidé, MIMOŘÁDNÉ
389 Mistrynin slib zachránit ty nejhorší 3z7 Slíbila jsem, že zachráním lidi, kteří jsou nejhoršími případy, kteří jsou z pekla a o které nikdo jiný nestojí. O ty nejhorší jsem se už postarala. Mezi Mistryní a žáky 2024-03-24 2013-08-27 MIMOŘÁDNÉ, Mistři, peklo, karma, DŮLEŽITÉ
390 Světy pastí v tomto světě 1a2 Tipy démonů a jejich vznik. V tomto komplikovaném světě existuje mnoho světů a podsvětů. Tyto světy jsou pastí, kam nás tlačí mysl. Nejhorší svět ze všech je svět zabíjení, kam padají i ti, co jedí maso a vytvářejí zvířatům utrpení. Lidé pak musejí nést stejné následky. Stejně tak se musí znovuzrodit jako ten typ zvířecí osoby, kterou jedli. Utrpení Mistrů při vysvobozování lidí.
/Pokračuje v druhé části./
Mezi Mistryní a žáky 2024-04-09 2024-03-28 peklo, karma, planeta, MIMOŘÁDNÉ
497 0000-00-00 0000-00-00
498 S k u p i n a
M I M O Ř Á D N É
0000-00-00 0000-00-00
499 0000-00-00 0000-00-00
500 Můžeme si nechat všechna auta - stačí zastavit metan z živočišného průmyslu 1 Jediné řešení pro změnu klimatu. Mimořádné 2020-11-23 2020-11-06 DŮLEŽITÉ, strava, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
501 O nemocech ze zvířat 1 Přenos nemocí z hospodářských zvířat Mimořádné 2020-07-30 2020-07-26 DŮLEŽITÉ, strava, COVID, MIMOŘÁDNÉ
502 O nemocech ze zvířat 2 Přenos nemocí z lovených zvířat. Mimořádné 2020-07-30 2020-07-26 DŮLEŽITÉ, strava, COVID, MIMOŘÁDNÉ
503 Nedostatek vody: globální problém 1 Výzkumy v oblasti vody. 80 % populace žije v oblastech s nedostatkem vody… Mimořádné 2021-01-29 2021-01-29 strava, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
504 Dochází nám voda nebo jídlo? 1 Výzkumy v oblasti vody a spotřeby jídla pro hospodářská zvířata. Mimořádné 2019-12-02 2019-12-02 strava, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
505 Požáry, povodně, sucha, bouřky, zemětřesení 1z5 Hlavní katastrofy 2017-2020. /Další díly jsou v nabídce vpravo nahoře./ Mimořádné 2021-03-19 2021-03-19 planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
506 Musíme jednat jako Boží děti 1 Hlavní příčina nemocí a utrpení lidí. Mimořádné 2021-02-05 2021-02-05 strava, Nebe, lidé, MIMOŘÁDNÉ
507 Globální oteplování: hrozba pro přežití člověka 1 Vědecké zprávy. Mimořádné 2021-02-05 2021-02-05 strava, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
508 Zpráva o našem oceánském životě 1 Vědecké zprávy. Mimořádné 2021-02-02 2021-02-02 strava, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
509 Výzva k zrušení otroctví všech druhů 1 Lidé a zvířata. Mimořádné 2021-02-02 2021-02-02 lidé, MIMOŘÁDNÉ
510 Vlády musí pomoci majitelům podniků, nahradit živočišný průmysl ekologickým zemědělstvím 1 Návod a příklady z praxe Mimořádné 2020-12-07 2020-12-07 DŮLEŽITÉ, strava, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
511 Činy statočných vedúcich predstaviteľov 1 Významné události ve světové politice. Mimořádné 2020-10-29 2020-10-29 lidé, MIMOŘÁDNÉ
512 Svědectví o nebi: Mistryně vzala dědečka do Nebe, aby si vychutnal Nebeský nektar a Nebeské ovoce 11 Po ochutnání neměl chuť na pozemské jídlo mnoho dní. Mimořádné 2021-08-04 2021-08-04 Mistři, strava, Nebe, MIMOŘÁDNÉ
513 Svědectví o nebi: Skutečná svatba a "Příbytek svatých" 12 Rozhraní dobra a zla.
/Pokračování – Svědectví o nebi: díl 13 – video číslo 519/
Mimořádné 2021-08-05 2021-08-05 meditace, Nebe, peklo, MIMOŘÁDNÉ
514 Duchovní zkušenosti: Důležitost celosvětové veganské meditace 1 Význam celosvětové meditace za Veganský svět (video č. 1). Mimořádné 2021-12-03 2021-12-03 meditace, Nebe, planeta, MIMOŘÁDNÉ
515 Duchovní zkušenosti: Maso obsahuje vzpomínku od zvířecích lidí, negativní účinky jedení masa 2 Zpověď holčičky, která měla možnost pozorovat, co jídlo skrývá. Mimořádné 2021-12-23 2021-12-23 strava, karma, MIMOŘÁDNÉ
516 Duchovní zkušenosti: Mistrynina ochrana žáků a Velká Láska se nedá popsat slovy 3 Mistryně při zasvěcení vyhání duchy z těl lidí. Karmu pak musí sama odpracovat. Mimořádné 2022-04-02 2022-04-02 Mistři, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
517 Duchovní zkušenosti: Nošení SM Nebeských šperků prospívá vnímajícím bytostem 8 Šperky navrhované Mistryní umožňují lidem poznat tajemství vesmíru.
Šperky najdete na:
http://celestial-design.co/eng/index.htm

https://thecelestialshop.com/product-category/jewelry/
Mimořádné 2022-12-24 2022-12-24 Mistři, Nebe, lidé, MIMOŘÁDNÉ
518 Duchovní zkušenosti: Zvířecí lidé, které jsi snědl, se přijdou pomstít 9 O dítěti, které se narodilo se schopností vidět, co dělají duše zavražděných zvířat. Mimořádné 2022-12-24 2022-12-24 DŮLEŽITÉ, strava, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
519 Svědectví o nebi: První vnitřní zkušenost Světla a Zvuku během meditace 13 Přechod do duchovních úrovní a zážitky Vnitřního Zvuku a Světla. Mimořádné 2022-10-16 2022-10-16 meditace, Nebe, MIMOŘÁDNÉ
520 Svědectví o nebi: Ježíš Kristus mě předává Nejvyšší Mistryni Ching Hai 14 Co se stane s upřímnými věřícími v Ježíše Krista. Nebeský vnitřní Zvuk kostelních zvonů. Přebírání utrpení (karmy) Mistryní. Mimořádné 2022-07-19 2022-07-19 DŮLEŽITÉ, meditace, Nebe, víra, MIMOŘÁDNÉ
521 Svědectví o nebi: Vstup do Nebeského portálu 15 O duchovních úrovních. Mimořádné 2022-05-05 2022-05-05 Nebe, MIMOŘÁDNÉ
522 Svědectví o nebi: Vstup do Nebeské brány 16 Setkání s duchovními bytostmi. Mimořádné 2022-12-28 2022-12-28 Nebe, MIMOŘÁDNÉ
523 Svědectví o nebi: Vnitřní Nebeský Zvuk klavíru a lyry 17 Popis některých Vnitřních Zvuků v duchovních úrovních. Mimořádné 2022-05-05 2022-05-05 Nebe, meditace, MIMOŘÁDNÉ
524 Svědectví o nebi: Amitabhův Západní ráj nebo „Čistá země extrémní blaženosti“ 18 Popis duchovních úrovní, krajin, rostlin a bytostí. Mimořádné 2023-06-30 2023-06-30 Mistři, meditace, Nebe, víra, MIMOŘÁDNÉ
525 Cesta do Nebe: Východního světa čistého lapisu lazuli 19 Popis vysoké duchovní úrovně. Mimořádné 2024-01-02 2024-01-02 Nebe, MIMOŘÁDNÉ
530 Návštěvy pekla: Mistryně zachránila majitele obchodů se zvířecím masem, kteří měli trochu pokání, protože zaživa sledovali Supreme Master Television, z pekla 8 Co se děje s lidmi, kteří špatně zacházeli s bytostmi zvířat, v pekle Avici (neustálé peklo). Mimořádné 2022-01-23 2022-01-23 Mistři, DŮLEŽITÉ, strava, peklo, MIMOŘÁDNÉ
531 Návštěvy pekla: Prastrýc byl osvobozen za zásluhy při zasvěcení svého příbuzného 9 Jak probíhá reinkarnace. Touha lidí vysvobodit se z pekla. Mimořádné 2022-02-07 2022-02-07 DŮLEŽITÉ, Mistři, meditace, strava, peklo, MIMOŘÁDNÉ
532 Návštěvy pekla: Mistryně vložila do černé díry speciální magnetické pole, aby zachránila kajícné duše z pekla 10 Viděla jsem, jak bytosti z černé díry stoupají vzhůru a následují zlaté světlo. Vývoj planet. Mimořádné 2022-02-10 2022-02-10 DŮLEŽITÉ, Mistři, peklo, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
533 Návštěvy pekla: Následování falešného mistra vede do pekla 11 Následování falešného mistra, který není plně osvícen.
Démon posedne jinou osobu a používá ji jako mluvčího na vysvětlení súter a učení. Ten člověk opravdu neví, že je posedlý démonem, tak tvrdí, že dosáhl nepřekonatelné Nirvány. To znamená, že je už Buddha. Démon způsobí, aby si to myslel, za použití své démonské síly. Mluvčí i jeho následovníci končí v pekle.
Mimořádné 2022-02-10 2022-02-10 DŮLEŽITÉ, Mistři, peklo, karma, víra, lidé, MIMOŘÁDNÉ
534 Návštěvy pekla: Důsledky změny klimatu 12 Místo pro lidi, kteří si dělají legraci z klimatické změny. Mimořádné 2023-10-19 2023-10-19 peklo, lidé, MIMOŘÁDNÉ
550 Naléhavý apel na zákaz zločinu masa 1 Pokud byste opravdu milovali své děti, odložíte kus zvířecího masa, který je jedovatý, špatný pro životní prostředí a poškozující planetu, kterou vaše děti zdědí. Maso zabíjí lidi! Je to zločin! Mimořádné 2021-10-18 2021-10-18 strava, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
551 Bůh je bezpodmínečný 1 Zabíjení, pojídání zvířat je cesta přímo do pekla. To je univerzální princip. I když vám Bůh všechno odpustí, stejně musíte jít do pekla – protože jdete tím směrem. Přitahujete k sobě energii pekla. V pekle je bolest, bolest a bolest – a syrová a stonásobná, deset tisíckrát násobná nebo milionkrát násobná než zde. A nemůžete před ní utéct. Jen křičíte a nikdo vás neslyší. Mimořádné 2021-10-18 2021-10-18 DŮLEŽITÉ, strava, peklo, karma, MIMOŘÁDNÉ
552 Studie ukazují, že konzumenti rostlinné stravy mají méně závažné příznaky COVID-19 1 Vegani mají o 73 % nižší pravděpodobnost vážného průběhu COVID-19 a mají nižší výskyt této nemoci. Mimořádné 2021-09-18 2021-09-18 COVID, DŮLEŽITÉ, strava
553 „Opravdová Láska“ – muzikál, který spojuje srdce 11z20 Smícháním lidské a zvířecí krve a DNA ztrácíme status koruny stvoření a pravých lidí. Ztratili jsme naši duchovní strukturu, stali jsme se hybridy zranitelnými vůči útoku temné síly, protože již nejsme čistí. Vysíláme velmi matoucí energii do středu vesmíru, která již neodpovídá lidem. A proto můžeme být zničeni.
Vynikající muzikál o cestě Mistryně k osvícení. Doporučujeme shlédnout i předešlé díly.

Mimořádné 2021-06-29 2011-08-27 DŮLEŽITÉ, strava, karma, planeta, lidé, mimozemšťané, MIMOŘÁDNÉ
554 Poselství od Nejvyšší Mistryně Ching Hai (veganka) ke 4. výročí Supreme Master Television 1 Poselství všem, kteří pomáhají zlepšit náš svět. Mimořádné 2021-10-03 2021-10-03 Mistři, lidé, MIMOŘÁDNÉ
555 Zvířata mají dech života a byl jim dán Bohem 1 „Zvířata mají dech života a dostala ho od Boha. V tomto ohledu je člověk stvořený Boží rukou totožný se všemi ostatními živými tvory.“ ~ Jeho Svatost papež Jan Pavel II. Mimořádné 2021-11-23 2021-11-23 Nebe, víra, planeta
556 Zastavte potraty, je to vražda, je to proti Božímu zákonu 1až5 Jak se provádí potrat. Mimořádné 2021-11-27 2021-11-27 lidé, DŮLEŽITÉ
557 Zákaz potratů v náboženství 1 „POTRAT JE VRAŽDA, JE PROTI KRISTU, PROTI BUDDHOVI, PROTI NÁBOŽENSTVÍ!!!“ – Nejvyšší Mistryně Ching Hai (veganka) Mimořádné 2021-12-08 2021-12-08 víra, lidé
558 Co čeká matku, která zabije své nenarozené dítě 1 Potrat, vše se musí nahradit. Mimořádné 2022-02-14 2022-02-14 DŮLEŽITÉ, peklo, karma, lidé
559 Poselství dětem od Nejvyšší Mistryně Ching Hai (veganka) 1 Vzkaz dětem celého světa. Mimořádné 2022-02-24 2022-02-20 lidé
560 Příběh Dobré Lásky (vegan): Hrdinný ochránce a věrný přítel Mistryně 1až5 Ochránce Mistryně po mnoho životů. [Příběh pokračuje v dalších 4 dílech.] Mimořádné 2022-09-30 2022-09-30 Mistři, Nebe, klip, MIMOŘÁDNÉ
561 Není zvířete na zemi, ale jsou to lidé jako vy 1 Neexistuje žádné zvíře na zemi, ani létající tvor, který by létal na dvou křídlech, ale jsou to lidé jako vy. Nic jsme nezanedbali v Knize (Našich nařízení). Potom k jejich Pánu budou shromážděni.“ ~ Svatý Korán 6:38 Mimořádné 2021-11-23 2021-11-23 víra, lidé, planeta
562 Buďte vegany / vytvořte mír / konejte dobré skutky, abyste se vyhnuli pekelnému trestu! 1 Čiňte pokání za ubližování zvířecím lidem, když je vraždíte a/nebo jíte.
Čiňte pokání za ubližování lidem tím, že vedete válku.
Čiňte pokání za cokoli, co jste udělali / děláte proti Boží laskavosti, a/nebo ubližování Jeho / Jejímu stvoření.
Buďte vegany / vytvořte mír / konejte dobré skutky, abyste se vyhnuli pekelnému trestu! ~ Nejvyšší Mistryně Ching Hai (veganka)
Mimořádné 2022-08-08 2022-08-08 DŮLEŽITÉ, strava, peklo, lidé, MIMOŘÁDNÉ
563 Poselství Nejvyšší Mistryně Ching Hai pro účastníky COP27 1 Představitelé Organizace spojených národů nám to řekli mnohokrát. Vědci a Mezivládní Panel pro změnu klimatu OSN již provedli výzkum a dospěli k závěru, že metan je hlavní příčinou ohřívání naší planety. Pokud tedy odstraníme metan, planeta se rychle ochladí. A mezitím můžeme mít klid a čas zabývat se jinými plyny – například CO2, pokud nás to trápí. Mimořádné 2022-11-16 2022-11-16 strava, planeta, lidé
564 Eliška z CZ – Zázraky po zasvěcení 1z1 Změna života po zasvěcení do Metody Quan Yin. /Namluveno v češtině./ Mimořádné 2023-04-25 2023-04-25 meditace, lidé, Mistři
566 Ester z CZ – Pomoc ve zdraví 1z1 Důležitost a prospěšnost veganské stravy u nemocných. /Namluveno v češtině./ Mimořádné 2023-05-20 2023-05-20 Mistři, strava, lidé
567 Hledání ráje na Zemi 1 Opravdu existovala rajská zahrada, ostrov Avalon, Šangri Le nebo Šambhala?
/Namluveno v češtině./
Mimořádné 2023-08-10 2023-08-10 planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
568 Květina z CZ - Ochrana České republiky při Covid-19 1 Pomoc Mistryně České republice při Covid-19. Mimořádné 2021-05-27 2021-05-27 Mistři, COVID, lidé, MIMOŘÁDNÉ
569 Adéla z CZ - vesmír funguje díky vibraci Lásky 1 Vnitřní Nebeský Zvuk je základní zdroj energie.
/Namluveno v češtině./
Mimořádné 2022-11-23 2022-11-23 meditace, Nebe, MIMOŘÁDNÉ
570 Milena z CZ - Pět Svatých Jmen je naší nejlepší ochranou a podporou pro povznesení duše 1 Praktické použití duchovní ochrany.
/Namluveno v češtině./
Mimořádné 2023-07-20 2023-07-20 Mistři, meditace, lidé, MIMOŘÁDNÉ
571 Tereza z CZ - Ochlazení Země a ochrana obchodů při pandemii 1 Vize jak Mistryně chrání Zemi.
Ochrana veganských obchodů v době pandemie. Píseň pro Mistryni.
/Namluveno v češtině./
Mimořádné 2023-08-04 2023-08-04 Mistři, planeta, COVID, lidé, MIMOŘÁDNÉ
572 Duchovní „Co ano a co ne“ 1 Tabulka duchovních bodů (zásluh a ztrát). Mimořádné 2020-02-27 2020-02-27 DŮLEŽITÉ, strava, karma, lidé, MIMOŘÁDNÉ
573 Ivana z CZ - Mistryně varuje před bouřkou 1 Žáci mají nepřetržitou ochranu Mistryně.
/Namluveno v češtině./
Mimořádné 2023-09-15 2023-09-15 Mistři, planeta, lidé, MIMOŘÁDNÉ
575 Osvícení Mistři 1z4 Přehled plně osvícených Mistrů minulosti. /Pokračuje v dalších dílech./ Mimořádné 2022-01-12 2022-01-12 Mistři
576 Prestižní, 200 let stará společnost Oxford Union Society se zapsala do historie tím, že veřejně podpořila veganství: Veganský tým zvítězil v debatě… 1až3 Vědecky zdůvodněné veganství.
/Pokračuje v druhé a třetí části./
Mimořádné 2024-03-03 2024-03-03 DŮLEŽITÉ, strava, planeta
897 0000-00-00 0000-00-00
898 S k u p i n a
K L I P Y
0000-00-00 0000-00-00
899 0000-00-00 0000-00-00
900 DOCUMENT Seaspiracy 1 Záchrana života v oceánech. Klip 2021-05-16 2021-05-16 strava, planeta, lidé, klip
901 Poskytujeme celý cyklus kulinárskeho zážitku 1 Video z restaurace, které změnilo život mnoha lidem. Klip 2020-11-25 2020-11-25 klip, strava
902 Extra čerstvé… 1 Video z prodejny, které změnilo život mnoha lidem. Klip 2020-11-25 2020-11-25 strava, klip
903 Veganské maso 1z5 Na mnoho různých způsobů. Klip 2020-08-24 2020-08-24 strava, klip
904 Veganské vejce 2z5 Na mnoho různých způsobů. Klip 2020-08-24 2020-08-24 strava, klip
905 Veganské dezerty 3z5 Sladké dobroty. Klip 2020-08-24 2020-08-24 strava, klip
906 Veganské mléčné výrobky 4z5 Náhrady mléka, zmrzliny… Klip 2020-08-24 2020-08-24 strava, klip
907 Veganská mořská jídla 5z5 Náhrady ryb, krevet… Klip 2020-08-24 2020-08-24 strava, klip
908 Slová dieťaťa! 1 Báseň napísala Najvyššia Majsterka Ching Hai (vegánka). Klip 2019-03-27 2019-03-27 Mistři, klip
909 Celebrity hovoří o veganství 1 Díl 1 Klip 2021-03-16 2021-03-16 strava, lidé, klip
910 Celebrity hovoří o veganství 2 Díl 2 Klip 2021-04-10 2021-04-10 strava, lidé, klip
911 Povzbuzení 1 Zpráva od Nadace pro lepší život. Klip 2021-04-08 2021-04-08 lidé, klip
912 Laskavost 1 Zpráva od Nadace pro lepší život. Klip 2021-04-08 2021-04-08 lidé, klip
913 Čestnost 1 Zpráva od Nadace pro lepší život. Klip 2021-04-08 2021-04-08 lidé, klip
914 Trpělivost 1 Zpráva od Nadace pro lepší život. Klip 2021-04-08 2021-04-08 lidé, klip
915 Láska je ve vás 1 Zpráva od Nadace pro lepší život. Klip 2021-04-05 2021-04-05 lidé, klip
916 Ayesha Takia 1 Zpráva od PETA z Indie. Klip 2021-04-05 2021-04-05 lidé, klip, strava
917 Ak máte radi zvieratá zvané domáci miláčikovia, prečo jete zvieratá zvané večera? 1 Video výběru masa v marketech. Klip 2020-11-25 2020-11-25 strava, klip
918 Způsob, jakým jíme, vede k vyhubení 1 Živočišný průmysl je nejničivějším odvětvím na naší planetě. Dochází nám čas. Klip 2021-10-18 2021-10-18 strava, planeta, klip
919 Vegani jsou Superhrdinové 1 Oblečení, více na https://thecelestialshop.com/product-category/fashion/ Klip 2021-08-24 2021-08-24 Mistři, lidé, klip
920 Nebeské oblečení S.M. 1 Oblečení, více na https://thecelestialshop.com/product-category/fashion/ Klip 2021-08-21 2021-08-21 Mistři, lidé, klip
921 Nebeské oblečení S.M. - veganské kožešiny 1 Oblečení, více na https://thecelestialshop.com/product-category/fashion/ Klip 2022-08-20 2022-08-20 Mistři, lidé, klip
922 Staňte se vegany a vstupte do klubu vysokého IQ 1 Veselý příběh o přechodu na veganství. Klip 2021-12-31 2021-12-31 strava, lidé, klip